ร่วมทำบุญบรรพชาอุปสมบทชาวเขา ประจำปี 2564

 Sawansaeng    22 มิ.ย. 2564

#บอกบุญ #หนึ่งคนบวชหลายคนได้บุญ

#ร่วมบุญพิธีบรรพชาอุปสมบทชาวเขาประจำปี2564

... เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชา อุปสมบท ราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี 2564 โครงการพระธรรมจาริก ,มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง จำนวน 169 รูป#ร่วมบุญได้ที่..เลขบัญชี 021-122-5401

:: ธนาคารกรุงไทย   สาขาสะพานขาว

:: ชื่อบัญชี : มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร

**หากท่านประสงค์รับใบอนุโมทนาบัตร แจ้งชื่อ ที่อยู่ รหัสปณ. พร้อมเบอร์โทรศัพท์มาที่ช่องไลน์วัดเท่านั้น ID LINE : @Watsrisoda (มี@ด้านหน้า)... เนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด ทำให้วิถีต่างๆ เปลี่ยนไปงดเว้นการรวมกลุ่มเป็นจำนวนมาก งดเว้นการจัดงานใหญ่ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดงานบุญใหญ่ประจำปี ของคณะพระธรรมจาริก จำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติโดยการจัดบรรพชาอุปสมบทกุลบุตรราษฎรบนพื้นที่สูง ตามศูนย์จังหวัดต่างๆ จำนวน 169 รูป ดังนี้

1. เชียงใหม่ : วัดศรีโสดา พระอารามหลวง 69 รูป 11 กรกฎาคม 2564

2. น่าน : วัดพระธรรมจาริกห้วยสะแตง 25 รูป 12 กรกฎาคม 2564

3. ตาก : วัดพระธรรมจาริกต่อปล้าคี 25 รูป 13 กรกฎาคม 2564

4. แม่ฮ่องสอน : วัดแม่ลาน้อย 25 รูป 14 กรกฎาคม 2564

5. ลำปาง : วัดพระธรรมจาริกบ้านวังใหม่ 25 รูป 15 กรกฎาคม 2564


#กำหนดการ

08.00 น. ปลงผมนาค

10.00 น. บรรพชา

ณ พระอุโบสถ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จ.เชียงใหม่... การบรรพชา อุปสมบท ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจรรโลงพระพุทธศาสนาในถิ่นทุรกันดาร และเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะสามารถอนุเคราะห์ ลูกหลานพี่น้องชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงที่เป็นคนไทย ให้มีโอกาสได้รับการศึกษา ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นตลอดถึงการได้รับการปลูกฝัง การปฏิบัติตนบนพื้นฐาน แห่งคุณงามความดี ความเชื่อ ความศรัทธาตามหลักการปฏิบัติตนทางพระพุทธศาสนา เป็นหน่อเนื้อศาสนาทายาทสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสืบต่อไป..#สอบถามเพิ่มเติม..

สำนักงานวัดศรีโสดา พระอารามหลวง

096-698-4328 ,053-218-996 ,094-0127234

สำนักงานพระธรรมจาริกส่วนกลาง วัดเบญจมบพิตรฯ

022-802-273 092-939-5646
  3,411 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย