ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคศิลาแลงสร้างสระน้ำโบราณหน้าองค์เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

 saiboon  

ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคศิลาแลงสร้างสระน้ำโบราณหน้าองค์เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดป่าดงหนองตาล
ก้อนละ 30 บาท ติดต่อกองงานวัดป่าดงหนองตาล โทร. 085-0128007, 087-943-7360

ธนาคารออมสิน บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก สาขาโพศรี
บัญชีเลขที่ 020305107789 ชื่อบัญชี โครงการก่อสร้างเจดีย์ศรีเวียงตาล

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   

ที่มา : วัดป่าดงหนองตาล

3,751


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย