ขอเชิญร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรม สำนักวิปัสสนา นาวาวราราม จ.ลำพูน

 pratop    23 มิ.ย. 2554

Lanko
สำนักวิปัสสนา นาวาวราราม มีความต้องการสร้าง
ศาลาปฏิบัติธรรม เพิ่ม เพื่อให้เพียงพอต่อผู้ปฏิบัติธรรม ให้สามารถใช้เป็นที่พัก และที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ที่มีทุกวัน และเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จึงมีความต้องการ สร้างศาลาปฏิบัติธรรม ขนาด 3 * 15 เมตร มุงหญ้าคา พร้อมลาดพื้นขัดมัน ซึ่งใช้งบประมาณ 15000 บาท
พร้อมห้องน้ำ ห้องอาบน้ำเพิ่มอีก 3 ห้อง ใช้งบประมาณ 12000 บาท รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น 27000 บาท

จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมอนุโมทนาบุญในกุศลครั้งนี้ เพื่อเป็นพลวปัจจัยให้ ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ได้มีสถานที่ปฏิบัติธรรม และห้องน้ำ ที่สะดวกสบาย


ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่สาธุชนทั้งหลาย
พระชินเวทย์ ชินวโร
เจ้าสำนักวิปัสสนา นาวาวราราม

เลขบัญชี 526-0-24241-6
ชื่อบัญชี พระชินเวทย์ บุญชูงาม
ธนาคารกรุงไทย สาขา จอมทอง

ติดต่อสอบถาม
โทร.0895311906

สำนักวิปัสสนา นาวาวราราม ตั้งอยู่ที่ บ้านทาดอยครั่ง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
เป็นสำนักวิปัสสนา สาขา ของวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ก่อตั้งโดย พระเดชพระคุณ พระธรรมมังคลาจารย์ (หลวงปู่ทอง สิริมังคโล) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2553 บนเนื้อที่ 9 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแผ่ วิปัสสนากรรมฐาน ในแนวสติปัฏฐานสี่ แก่พุทธศาสนิกชน ซึ่งได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ดังกล่าวมาแล้ว อย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลให้ มีผู้ต้องการเข้าปฏิบติธรรมเป็นจำนวนมาก

ปัจจุบัน มีเสนาสนะ คือ ศาลามุงตองตึง 1 หลัง และกุฏิไม้ไผ้ 5 หลัง
ภาพกิจกรรมและข้อมูลอื่นๆ สามารถ ติดตามได้ที่ www.facebook.com/shinawaro

ขอขอบคุณที่ช่วยประชาสัมพันธ์ต่อ


ที่มา : สำนักวิปัสสนา นาวาวราราม


ปัจจุบัน สำนักวิปัสสนา นาวาวราราม
ดำเนินกิจการ ด้าน วิปัสสนาธุระ ให้การสอนการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ในแนวสติปัฏฐานสี่
ให้กับพุทธศาสนิกชนและผู้สนใจ และดำเนินการแก้ปัญหาสังคม จากเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาจากทางครอบครัวและจิตใจ

เพื่อการสรรสร้างสังคมที่สงบสุข และขยายโอกาสของการเข้าสู่หนทางแห่งพระนิพพานให้กับเพื่อนมนุษย์  3,626 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย