ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันมรณภาพ ของหลวงพ่อไสว ฐิตวณฺโณ อดีตเจ้าอาวาสวัดปรีดาราม สามพราน นครปฐม

 smadgpgp5554    

ขอเชิญศิษยานุศิษย์ในพระครูสถิตโชติคุณ (หลวงพ่อไสว ฐิตวณฺณมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดปรีดาราม ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานวันคล้ายวันมรณภาพปีที่ ๑๐ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒) วันลอยกระทง โดยมีกำหนดการดังนี้
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ (ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒) วันลอยกระทง
เวลา ๐๘.๐๐ น. ประกอบไหว้สักการะ
เวลา ๐๙.๓๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ รับทักษิณานุปทาน
เวลา ๑๐.๑๙ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ สวดพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ทั้งนั้น
เวลา ๑๒.๐๐ น. ร่วมรับประทานอาหาร
ขอเชิญร่วมในพิธีโดยพร้อมเพียงกัน https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
หลวงพ่อไสว ฐิตวณฺโณ มรณภาพเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒ วัดลอยกระทง ปีนี้จัดงานเป็นปีที่ ๑๐ ของการมรณภาพ


• การปฏิบัติธรรม - เข้าใจอิทธิบาท 4

• กุศล คืออะไร?

• "ทำไมผมจึงหูหนวก" (หลวงปู่ชอบ ฐานสโม)

• สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

• ชีวิตเกิดมา อย่า!! เสียชาติเกิด

• ✨บุญใหญ่ปิดทองพระประธาน✨

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย