"การทำนาคือการทำบุญ"

 จิรายุ    19 ต.ค. 2554

ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาธรรมบ่ายวันอาทิตย์ปลายเดือน

วันอาทิตยืที่ 23 ตุลาคม 2554 คั้งแต่เวลว 16.00-17.30 น.

ณ หอธรรมพุทธทาส คณะ 2 วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร

ฝั่งโรงเรียนวัดปทุมคงคา ถนนทรงวาด เขตสัมพันธวงศ์

ในหัวข้อ"การทำนาคือการทำบุญ" โดย อาจารย์เดชา ศิริภัทร

ผู้อำนวยการมูลนิธิขวัญข้าว ผู้ก่อตั้งโรงเรียนชาวนา

ดำเนินการโดย คุณบัญชา เฉลิมชันกิจ ประธานหอธรรมพุทธทาส

สอบถามรายละเอียดได้ที่ พระสมัย กนฺตธมฺโม หรือ พระมหาจิยุทธ จิรยุทฺโธ

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2235-4249, 084-488-2621, 084-743-1958
ขอแจ้งยกเลิก เนื่องจากวิทยากรติดน้ำท่วมครับ


  3,202 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย