ขอความอนุเคราะห์ยืมปัจจัย

 Phranuttkaemajaro    1 ก.ย. 2562

เนื่องด้วย ที่พักสงฆ์เขมาภิวัตรารามได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2560 ปัจจุบันมีสภาพค่อนข้างทรุดโทรม เนื่องจากได้ใช้ไม้ไผ่ และหญ้าคา นำมาทำเป็นศาลาปฏิบัติธรรม และกุฏิสงฆ์ ทำให้เกิดความยากลำบากต่อพระภิกษุสงฆ์ และฆราวาส ญาติโยมที่มาทำบุญปฏิบัติธรรม มาเป็นเวลาร่วม 3 ปีแล้ว โดยในแต่ละปีก็จะมีการหาปัจจัยเข้ามาเพื่อการพัฒนาให้ดีขึ้น แต่จำนวนปัจจัยที่ได้มาค่อนข้างน้อย เพราะที่พักสงฆ์เขมาภิวัตรารามอยู่ในพื้นที่ชนบท และศรัทธาชาวบ้านมีจำนวนน้อย ปัจจัยที่ได้มาจึงไม่เพียงพอต่อการก่อสร้างให้เป็นแบบกรรมฐานถาวร จึงนำปัจจัยที่ได้มานั้นมาใช้เพียงแค่การซ่อมแซมเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น การซื้อหญ้าคา ซื้อไม้ไผ่มาทำเป็นฟาก โดยวัสดุเหล่านี้ไม่มีความคงทน จะต้องเปลี่ยนแทบทุกปี
ดังนั้น อาตมาภาพขอความอนุเคราะห์จากผู้ใจบุญท่านใดที่จะร่วมทำบุญโดยการอนุเคราะห์ให้ยืมปัจจัยจำนวน 100,000 บาท เพื่อการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมแบบกรรมฐานถาวร โดยปัจจัยจำนวนดังกล่าวนี้ อาตมาภาพจะนำไปซื้อเฉพาะวัสดุอุปกรณ์เท่านั้น ส่วนค่าแรงงานชาวบ้านจะช่วยกัน ทำให้ไม่ต้องเสียค่าแรงงานในส่วนนี้
อนึ่ง การขอความอนุเคราะห์ในการยืมปัจจัยในครั้งนี้ อาตมาภาพจะชดใช้คืนให้เป็นรายปี ตามกำลังของที่พักสงฆ์เขมาภิวัตราราม
หากสาธุชนผู้ศรัทธาท่านใด ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาในการให้ความอนุเคราะห์ในการยืมปัจจัยครั้งนี้ ติดต่ออาตมาภาพได้ที่
พระณัฏฐ์ เขมจาโร
หัวหน้าที่พักสงฆ์เขมาภิวัตราราม
โทรศัพท์ 063-947-9873


ขอเจริญพร
พระณัฏฐ์ เขมจาโร

ศาลาปฏิบัติธรรม


กุฏิพระภิกษุ


ศาลาปฏิบัติธรรม (ภายใน)


หนังสือรับรอง สปก.แพร่


หนังสือรับรอง สนง.พระพุทธ ฯ จ.แพร่


หนังสือรับรองที่พักสงฆ์ สนง.เจ้าคณะ จ.แพร่


สมุดบัญชีธนาคาร ที่พักสงฆ์


  4,804 

  แสดงความคิดเห็น• วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ปฏิบัติธรรมโครงการพุทธสาวกสาวิกาหลักสูตร “พัฒนาจิตตามหลักไตรสิกขา” ทุก ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์

• Zensora Mellow Me เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่าย Mellow Me ในเครือทายาทแป้งเย็นตรางู ❌ไม่ต้องสต็อก ❌ไม่ต้องจมทุน ❌ไม่ต้องแพ็กเอง ❌ไม่ต้องส่งเอง ❌ไม่มีขั้นต่ำ

• 🙏🙏🙏ขอเชิญร่วมทำบุญ โครงการต่อบุญต่อศักดิ์ บูรณปฏิสังขรณ์ยกอุโบสถ วัดเที่ยงพิมลมุข (วัดใหม่บางขวัญ) จ.ฉะเชิงเทรา เนื่องจากตัวโบสถ์เก่ามีระดับต่ำกว่ามาตรฐาน และการบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถใหม่ทั้งหลัง สำหรับผู้ร่วมทำบุญ 999 บาท รับ เ

• "ศีล เครื่องปราบบาปทั้งหลาย" (หลวงปู่จันทา ถาวโร)

• ๓๙.ปางแสดงยมกปาฏิหาริย์

• "ศีลทำให้มุษย์เป็นเทวดา" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย