ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว จ.เชียงใหม่

 chawanapanyobhikku    10 พ.ย. 2559

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559
ของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
และ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน (ส่วนพระองค์)
ให้ สมาคมศิษย์วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
โดยการนำของ คุณแม่อิ๊ว ไตรรักษ์ พร้อมครอบครัว จังหวัดชลบุรี
น้อมนำถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส
ณ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว
ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ในวัน อาทิตย์ ที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช 2559
เวลา 17.00 น.
ติดต่อร่วมทำบุญได้ที่ พระมหานิช ชวนปญฺโญ 096-3546721 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,893 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย