มูลนิธิบ้านอารีย์เชิญทุกท่านร่วมเรียนและปฏิบัติสมาธิเบื้องต้น
 นานา   9 ธ.ค. 2554

วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
มูลนิธิบ้านอารีย์เชิญทุกท่านร่วมเรียนและปฏิบัติสมาธิเบื้องต้น
กับพระอาจารย์อาทิตย์ อาธิปุญโญ
จากสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล
สถานที่ ศาลาปันมี มูลนิธิบ้านอารีย์
 เปิดอ่านหน้านี้  2561 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย