ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ สร้างบันไดพญานาค

  พระอธิการนพดล    22 ก.ย. 2562

สร้างบันไดพญานาค ขึ้นอุโบสถ คู่ละ 100,000
จำนวน 2 คู่
ญาติโยมท่านใดมีจิตศรัทธา แจ้งความประสงค์
ได้ที่ พระครูปลัดนพดล วรธมฺโม
วัดชัฏดงคำ 99 ม.13 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง
จ.สุพรรณบุรี 72160
โทร. 0805787871
หรือร่วมบุญที่ บ/ช

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอู่ทอง
388-0-53326-4
พระนพดล วรธมโม
080-5787871 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
จำนวน 2 คู่ สีเขียว และสีเหลืองทอง


• ๓๖.ปางอุ้มบาตร

• ตักบาตรวันฉัตรมงคล (๔ พ.ค. ๒๕๖๗)

• สจิตฺตมนนุรกฺขถ ท่านทั้งหลายจงตามรักษาจิตของตน

• การภาวนาเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะพิสูจน์ความจริงตามหลักคำสอนของพระพุทธองค์

• ๖๙.ปางนาคาวโลก

• กระบวนการที่ทำให้จิตคุ้นเคยกับการอยู่กับความจริง และฝึกไว้ใจความจริง คือ การภาวนา

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย