ขอเชิญร่วมทำบุญ บรรพชาสามเณร (บวชเรียนเด็กกำพร้าพ่อแม่)

 p.thanathorn    3 มี.ค. 2560

ขออนุญาติทางเว็บธรรมะไทย เพื่อขอประชาสัมพันธ์บอกบุญล่วงหน้า เนื่องด้วยทางวัดทุ่งอ้อหลวง ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ จะมีงานบุญบรรพชา บวชสามเณร บวชเรียน ไม่ลาสิกขา จำนวน 3 องค์ ให้แก่เด็ก กำพร้าพ่อแม่ ไม่มีสัญชาติ ด้อยโอกาส ให้แก่ ด.ช.สาม ลุงซอ เป็นเด็กที่ถูกพ่อแม่ทอดทิ้งไร้ซึ่งญาติและไม่มีหลักฐานใดๆมาขออยู่อาศัยพึ่งใบบุญกับทางวัด ตั้งแต่ตัวเล็กๆ เด็กมีเจตนาที่จะบวชเรียน ศึกษาพระธรรม ไม่ลาสิกขา (มีเด็กกำพร้า ด.ช. ปาน ลุงหล้า ด.ช. ก๋องเครือ ลุงหล้า(แฝดผู้น้อง) เด็กวัดที่สนใจมาบวชเรียนอยู่ยังไม่แน่นอน อีกจำนวน 2 คน รวมเป็นสามคน เพราะยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ กำลังฝึกหัดอ่านและเขียน ท่องคำขอบวชให้ได้ก่อน) ซึ่งทางวัดนำโดยอาตมภาพ พระครูปลัดธนธรณ์ กนฺตวีโร เจ้าอาวาส ได้เมตตาสงสารอนุเคราะห์เลี้ยงดูมาจนโต พร้อมที่จะบรรพชา เป็นสามเณร จะประกอบพิธีบรรพชา บวชสามเณร ตามประเพณีล้านนา ในวันอาทิตย์ ที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ.2560 เวลา.14.29 น. นี้ ณ.วิหารไม้โบราณ 700 ปี วัดทุ่งอ้อหลวง ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยหลวงพ่อท่านพระครูรัตนธรรมพินิต เจ้าอาวาส วัดกำแพงงาม รองเจ้าคณะอำเภอหางดง เป็นพระอุปัชฌาย์ อาตมาภาพในนามเจ้าอาวาสและเป็นผู้ปกครองเด็ก จึงใคร่ขอความเมตตาจากทุกท่าน ด้วยเหตุที่ทางวัดและตัวอาตมภาพ ยังขาดปัจจัยในสนับสนุนการบวชเรียนในครั้งนี้ เหตุผลเพราะทางวัดก็ไม่มีกองทุนบวช ไม่มีงบสนับสนุนในการบวชเรียน เลยสักบาท ดั้งนั้นในการบวชสามเณร(บวชเรียน)ในครั้งนี้ทางวัดจึงขาดงบปัจจัยที่จะรับเป็นภาระใน การบวชสามเณร ในครั้งนี้ได้ จึงได้ขออนุญาตลงประชาสัมพันธ์บอกบุญ เชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศล ทุกท่าน ร่วมกันทำบุญ อุปถัมภ์ ในการบรรพชาบวชเรียน ของสามเณร ที่ตั้งใจจะบวชเรียนเป็นสามเณรในครั้งนี้ ให้บรรลุตามความประสงค์ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องใช้งบประมาณในการบวชเรียน ทั้งหมดอยู่ไม่น้อย ไม่ว่าในส่วนอัฐบริขารต่างๆสำหรับบวชสามเณร และเครื่องตกแต่งดาเครื่องบวช แบบโบราณล้านนา อาตมาภาพในนามเจ้าอาวาสผู้รับผิดชอบในบวชสามเณรในครั้งนี้ จึงใคร่ขอความเมตตาจากทุกท่านที่ผ่านเข้ามาอ่านกระทู้งานบุญบวชเรียนในครั้ง นี้ ประจำปี 2560 โปรดให้ความเมตตาให้การสนับสนุน อนุเคราะห์ร่วมทำบุญ ในการบรรพชาสามเณร ตามเจตนาแห่งศรัทธา ปัจจัยทุกบาททุกสตางห์ที่ญาติโยมร่วมทำบุญกันเข้ามาทางวัดจะนำมาเป็นค่าใช้ จ่ายในการบรรพชาบวชสามเณร ให้ตรงจุดประสงค์ โดยสำคัญทั้งหมดอยู่ 5 ประการด้วยกัน คือ

1.น้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่ พระอุปัชฌาย์ ๑ ชุด 1,000 บาท

2. ถวายแด่ พระสงฆ์พิธี จำนวน 9 องค์ น้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม องค์ละ 500 บาท

รวมทั้งหมด 5,500 บาท รวม 10 รูป

2. จัดซื้อชุดสังฆทาน จำนวน 10 ชุด ชุดละ 300 บาท เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท

3. ซื้อเครื่องบวช อัฐบริขารต่างๆ จำนวน 9,000 บาท (สามชุด) อันประกอบไปด้วย

(1)ไตรครอง ๑ ชุด
(2.)ไตรอาศัย ๑ ชุด สบง 7 ผืน อังสะ7 ตัว รัดประคด2 เส้น ถุงย่ามพระ 2 ใบ
(3) บาตร ๑ ชุด ผ้าเช็ดบาตร
(4) มีดโกน หินลับมีด เข็มเย็บผ้าพร้อมทั้งกล่องเข็มและด้าย
(5) ตาลปัตร อาสนะนั่งกรรมฐาน ร่ม รองเท้า ปิ่นโต ขันโตก จาน ช้อน แก้วน้ำ คันโทน้ำ น้ำต้น กระติกน้ำ (อยู่กรรม 7 วัน)
(6) หมอน ผ้าห่ม กรด พร้อมมุ้ง ไฟฉาย สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ขันนํ้า ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว
(7) อุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ เช่น โคมไฟ กาต้มนํ้า กระติกนํ้าร้อน โอวัณติน นมถั่วเหลือง ฯลฯ
(8.) ธูป เทียน ดอกไม้ (ใช้สำหรับบูชาพระรัตนตรัย)
(9.) ธูป เทียน ดอกไม้ (อาจใช้แบบเทียนแพรที่มีกรวยดอกไม้ก็ได้เอาไว้ถวายพระอุปัชฌาย์ผู้ให้บวช)

4. ค่าตกแต่งดา เครื่องบวช แบบล้านนา เกี่ยวกับศาสนาพิธีล้านนา อาทิ เช่น หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นผึ้ง ต้นดอก ต้นเทียนฯลฯ จำนวน 3,500 บาท

5. ค่าภัตตาหารเพลถวายแด่พระสงฆ์พิธีและพระภิกษุสามเณรผู้มาร่วมงาน และตั้งโรงทานเลี้ยงญาติโยมผู้มาร่วมงาน จำนวน 5,000 บาท

6. ค่าน้ำดื่ม น้ำปานะ น้ำแข็ง น้ำขวด ในงานพิธี ทั้งหมด 2,500 บาท

ดั้งนั้นจึงขอความเมตตามายังนักบุญทุกท่านทุกคนที่พอมีกำลังทรัพย์ได้สละ ทรัพย์ออกเป็นทานในการบรรพชาสามเณร ของทางวัดตามกำลังของเจตนาศรัทธา หรือ ร่วมทำบุญ ผ่านโดยโอนเข้าผ่านบัญชีธนาคารธนชาติ สาขาหางดง เลขที่ 577-2-11771-9 ชื่อบัญชี วัดทุ่งอ้อหลวง(บวชเณร)หรือเดินทางมาร่วมทำบุญได้ที่วัด ตามวันและเวลาที่กำหนดข้างต้น หรือสอบถามรายละเอียด โทร. 088-55-44944 ปัจจัยที่ทุกท่านทำบุญกันเข้ามาทุกบาททุกสตางห์จะนำไปใช้ตามจุดประสงค์ที่ แจ้งบอกไว้ข้างต้นอยู่ 6 หัว ข้อบุญ เพื่อก่อให้เกิดผละอานิสงส์ผลบุญในการบวชเณรต่อไป ... ทุกรายชื่อบุญจะได้รับการอนุโมทนาให้พรในวันบวชทุกรายชื่อ จึงเจริญพรเรียนเชิญทุกท่าน มาร่วมงานบุญบรรพชาบวชเณร อาตมภาพขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล โลก จงดลบันดาลประทานพรอันประเสริฐให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านพร้อมครอบครัว จงเจริญด้วย จตุรพิธพรชัย 4 ประการ ด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พาละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทุกทิวาราตรีกาลทุกท่านด้วยเทอญ. ขอเจริญพรอนุโมทนาขอบคุณกับญาติโยมทุกท่านทุกคน ด้วยจริงๆที่ได้เมตตาพากันบริจาคทรัพย์ออกเป็นทาน เนื่องในงานทำบุญบรรพชา-บวชสามเณรในครั้งนี้.
จึงขอความเมตตาอนุเคราะห์จากผู้ใจบุญ ผู้มีจิตศรัทธา ทุกท่าน ได้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรน้อยเพื่อบวชเรียนใฝ่ศึกษาพระธรรม ร่วมใจกันสร้างหน่อเนื้อหน้าบุญ ไว้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรื่อง ต่อไป ร่วมทำบุญได้ตามเจตนาแห่งศรัทธา.

นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา

ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายแห่งคนดี

โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา

เมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก

หมายเหตุ: จะแจ้งหมายกำหนดการ ที่แน่นอนแล้ว ต่อไป.

ปิดกองบุญ ใน เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ บรรพชา บวชสามเณร บวชเรียน ไม่ลาสิกขา จำนวน 3 องค์ ให้แก่เด็ก กำพร้าพ่อแม่ ไม่มีสัญชาติ ด้อยโอกาส ให้แก่ ด.ช.สาม ลุงซอ เป็นเด็กที่ถูกพ่อแม่ทอดทิ้งไร้ซึ่งญาติและไม่มีหลักฐานใดๆมาขออยู่อาศัยพึ่งใบบุญกับทางวัด ตั้งแต่ตัวเล็กๆ เด็กมีเจตนาที่จะบวชเรียน ศึกษาพระธรรม ไม่ลาสิกขา ( มีเด็กกำพร้า ด.ช. ปาน ลุงหล้า ด.ช. ก๋องเครือ ลุงหล้า(ฝาแฝดผู้น้อง) เด็กวัดที่สนใจมาบวชเรียนอยู่ยังไม่แน่นอน อีกจำนวน 2 คน รวมเป็นสามคน เพราะยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ กำลังฝึกหัดอ่านและเขียน ท่องคำขอบวชให้ได้ก่อน) ซึ่งทางวัดนำโดยอาตมภาพ พระครูปลัดธนธรณ์ กนฺตวีโร เจ้าอาวาส ได้เมตตาสงสารอนุเคราะห์เลี้ยงดูมาจนโต พร้อมที่จะบรรพชา เป็นสามเณร จะประกอบพิธีบรรพชา บวชสามเณร ตามประเพณีล้านนา ในวันอาทิตย์ ที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ.2560 นี้เวลา 14.29 น. ณ.วิหารไม้โบราณ 700 ปี วัดทุ่งอ้อหลวง ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยหลวงพ่อท่านพระครูรัตนธรรมพินิต เจ้าอาวาส วัดกำแพงงาม รองเจ้าคณะอำเภอหางดง เป็นพระอุปัชฌาย์ อาตมาภาพในนามเจ้าอาวาสและเป็นผู้ปกครองเด็ก จึงใคร่ขอความเมตตาจากทุกท่าน ด้วยเหตุที่ทางวัดและตัวอาตมภาพ ยังขาดปัจจัยในสนับสนุนการบวชเรียนในครั้งนี้ เหตุผลเพราะทางวัดก็ไม่มีกองทุนบวช ไม่มีงบสนับสนุนในการบวชเรียน เลยสักบาท ดั้งนั้นในการบวชสามเณร(บวชเรียน)ในครั้งนี้ทางวัดจึงขาดงบปัจจัยที่จะรับเป็นภาระใน การบวชสามเณร ในครั้งนี้ได้

หนังสืออนุญาติ บวชได้ออกมาแล้ว มีหมายกำหนดการในการบรรพชา บวชเรียน ที่แน่นอน ในวันอาทิตย์ ที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.29 น. พระสงฆ์ 10 รูป ณ วิหารโบราณ วัดทุ่งอ้อหลวง เชียงใหม่


  3,826 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย