ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นบุญเทพื้นรอบอุโบสถวัดเขาถ้ำแรต

 socoman    10 มี.ค. 2563

#ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพเทพื้นรอบอุโบสถวัดเขาถ้ำแรต ได้ดังนี้
#ปูนซีแพค ๒๔๐ คิว ละ ๑,๙๐๐ =๔๕๖,๐๐๐ บาท
#เหล็กวายเมต ๕๐ ม้วน ละ ๑,๑๐๐ =๕๕,๐๐๐ บาท
#ทรายหยาบ ๔ เที่ยว ละ ๗,๐๐๐ =๒๘,๐๐๐ บาท
#รวมเป็นเงิน ๕๓๙,๐๐๐ บาท
#หรือเป็นเจ้าตารางเมตรละ ๒๐๐ บาท
#พื้นที่จำนวน ๒๕,๐๐ ตารางเมตร


เชิญร่วมบุญได้ที่
ธนาคารธกส
เลขที่บัญชี 016662029288
วัดเขาถ้ำแรด
  3,535 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย