ขอเชิญร่วมสร้างมหากุศล สร้างศาลา โบสถ์ และเจดีย์ (สามอย่างในสิ่งปลูกสร้างเดียว)

 suriyan  

เชิญร่วมทำบุญสร้าง 3 อย่าง (3ชั้น) ในสิ่งปลูกสร้างเดียวกัน คือ

1. ชั้นที่หนึ่ง (ชั้นล่าง) เป็นศาลาปฏิบัติธรรม
2. ชั้นที่สอง (ชั้นกลาง) เป็นพระอุโบสถ (โบสถ์)
3. ชั้นที่สาม (ชั้นบนสุด) เป็นเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอริยสาวกอื่นๆ

**** ช่วยกันกดแชร์ บอกบุญด้วยนะครับ จักได้กุศลด้วยกัน****

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าอาสวาส 0892119775 (พระครูสุวรรณโชติวัฒน์) หรือ อาจารย์แก้ว
ผู้ประสานงาน 0854544216 (นายสุริยันต์ เวียงนนท์) หรือ ครูแดง https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   

ที่มา : วัดโคกสมบูรณ์ ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

3,642


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย