ขอเชิญร่วมบุญซื้อที่ดินถวาย วัดป่าพิมลมังคลาราม ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 15-5-65

 socoman    6 เม.ย. 2565

#สร้างกุศลสั่งสมบารมีเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
#ซื้อที่ดินถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อพัฒนาสถานปฏิบัติธรรม

วัดป่าพิมลมังคลาราม ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญซื้อที่ดินถวายวัดเพื่อเป็นสมบัติในพระพุทธศาสนา น้อมถวายเป็นพุทธบูชา วันวิสาขบูชา ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ ๒๕๖๕ คณะสงฆ์และคณะกรรมการมีความประสงค์จะพัฒนาเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้และปฏิบัติในโอกาสจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดทั้งสืบต่ออายุพระศาสนา

กองบุญละ ๑๙ บาท
ตารางวาละ ๙๙ บาท หรือตามศรัทธา

จำนวน ๑๕ ไร่ ๐ ตารางวา

ธนาคาร: กรุงไทย
ชื่อบัญชี : วัดป่าพิมลมังคลาราม เพื่อชำระที่ธรณีสงฆ์
เลขบัญชี: 332-0-59417-6

#ติดต่อสอบถามได้ที่
พระมหาติ่ง มหิสสโร เลขานุการวัดฯ
📞083-7298297 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,747 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย