เชิญร่วมสวดมนต์ฟังธรรม ค่ำวันพฤหัสฯ โดยพระอาจารย์พรพล ปสันโน วัดพระราม๙ ณ บ้านอารีย์

 นานา    14 ธ.ค. 2554

พฤหัสฯที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
โดย พระอาจารย์พรพล ปสันโน วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ
พระอาจารย์พรพล ปสันโน เป็นพระนักปฏิบัติ และนักเผยแผ่รุ่นใหม่
มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม
ปัจจุบันท่านเป็นพระเลขาฯของเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
และเป็นหนึ่งในทีมงานรายการทีวีธรรมะแนวใหม่ “ มหัศจรรย์แห่งปัญญา”

(กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
สอบถาม๐๒ ๖๑๙ ๗๔๗๔


• เกมจิต

• ธรรมให้รู้ : ตอนที่74 - วิธีวัดความก้าวหน้าของสติ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• "ศีลเท่านั้นเป็นเลิศในโลก" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

• คลื่นอัลฟ่า (คำเตือน: ทรงพลังมาก!) ใน 20 นาทีดนตรีรักษาความเสียหายของร่างกายและบรรเทาความเครียด

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย