ขอเชิญทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระเข้าพรรษา ปี 2564 มากกว่า 60 รูป พระกรรมฐาน พระป่า (โครงการบวชวัดป่า ๑ พรรษา ๑ จีวรกาล)

 brightpong    9 มิ.ย. 2564

✅ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระทุกรูปในโครงการบวชวัดป่า(เจ้าภาพร่วม) สามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา ที่

📂ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี 091-8-70403-5
ชื่อบัญชี โครงการบวชวัดป่า 1 พรรษา 1 จีวรกาล โดยนายฐิติพงศ์ ทองศรี

(บัญชีนี้เปิดโดยตัวแทนฝ่ายบัญชีของกลุ่มนิสิตเก่าฯ สำหรับเป็นเจ้าภาพบวชพระในโครงการบวชวัดป่า ดังนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เข้าบัญชีจะถือว่าเป็นเงินทำบุญโครงการบวชวัดป่าทั้งหมด โดยเงินคงเหลือหลังจบระยะเวลาโครงการจะถวายให้ทางวัดทั้งหมดทั้งสิ้น การเปิดบัญชีครั้งนี้มิใช่เป็นการเรี่ยไรจากทางวัดแต่อย่างใด)

🔰ยอดจำนวนผู้สมัครบวชในโครงการบวชวัดป่า ณ วันที่ 3 มิ.ย. 64 ยอดรวม 50 ท่าน

✅ค่าใช้จ่ายในโครงการจึงมีมากพอสมควร สามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธาของทุกๆท่าน ไม่จำกัดว่าจะเป็นจำนวนน้อย ปานกลาง หรือมาก แต่ทุก ๆ กำลังศรัทธาล้วนมีส่วนทำให้โครงการบวชวัดป่าดำเนินต่อไปได้

นอกจากนี้ปัจจัยที่ได้ร่วมทำบุญมา นับว่าได้เป็นเจ้าภาพบวชพระทุกรูปในโครงการ โดยไม่จำเพาะเจาะจงรูปใดรูปหนึ่ง นับเป็นบุญกุศลอย่างกว้างขวางที่ได้ส่งเสริมให้บุคคลในสังคมได้มีโอกาสบวชศึกษาปฏิบัติธรรมในบวรพระพุทธศาสนา เป็นระยะเวลาขั้นต่ำเกือบ 5 เดือนเต็ม และในจำนวนผู้สมัครบวชในโครงการ ยังมีผู้ที่ประสงค์บวชพระต่อไปอย่างไม่มีกำหนดลาสิกขาอีกด้วย

ขออนุโมทนาบุญกับผู้สมัครบวชและผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระมา ณ ที่นี้ กราบ สาธุ สาธุ สาธุ🙏

รายละเอียดการทำบุญเพิ่มเติม : www.buatwatpa.com/donate
_______________________

✅ เปิดรับสมัครผู้มีความตั้งใจจริง บวชพระ
ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย สืบสานปณิธานพระป่ากรรมฐาน

🔰 โครงการบวชวัดป่า ๑ พรรษา ๑ จีวรกาล
บวชพระปฏิบัติธรรม ตามแนวทางปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐาน สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ

ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม - ๒๐ พฤศจิกายน ๖๔
รวมระยะเวลา ๑๔๒ วัน หนึ่งพรรษาหนึ่งจีวรกาล

ณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว
ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ได้รับความเมตตาจาก
พระอาจารย์โสภา สมโณ ประธานสงฆ์
ให้การอบรมสั่งสอนพระบวชใหม่ในโครงการ

จัดโครงการบวชวัดป่า โดย
กลุ่มนิสิตเก่า พุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
_______________________
บวชฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ขอให้เป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริง บวชพระเพื่อปฏิบัติธรรมขัดเกลาจิตใจของตน

✅คุณสมบัติผู้สมัครบวช
๑. มีความตั้งใจจริง อายุตั้งแต่ ๒๐ ปีขึ้นไป
๒. อยู่วัดได้ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม – ๒๐ พฤศจิกายน ๖๔ (ข้าราชการอนุโลมตามเวลาการลาบวช แต่ต้องไม่ต่ำกว่า ๑ พรรษา)
๓. ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามของการบวช
๔. ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของโครงการทุกข้อ

✅กำหนดการ
๑ ก.ค.๖๔ เข้าวัดอยู่ผ้าขาว (ขณะอยู่ผ้าขาวทางวัดจะกักตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19 ก่อนพิธีบวชพระด้วย, มีผลใบตรวจโควิด19 ก่อนเข้าวัด)
๑๘ ก.ค. ๖๔ พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่
๑๙ ก.ค.- ๑๙ พ.ย. ๖๔ อยู่วัดปฏิบัติธรรม เป็นระยะเวลาหนึ่งพรรษาหนึ่งจีวรกาล รวมตลอดโครงการ ๑๔๒ วัน
๒๐ พ.ย. ๖๔ วันลาสิกขา (ท่านใดประสงค์บวชต่อ ไม่บังคับสึก)

รายละเอียดโครงการและสมัครบวช
เว็บไซต์ www.buatwatpa.com
_______________________
☎️ ติดต่อสอบถาม
คุณนุ่น 096-101-9501 (10.00-14.00 น.)
คุณบอย 092-273-5441 (14.00-18.00 น.)
คุณพงษ์ 093-639-5293 (18.00-23.00 น.)
หรือ ID LINE : sp_pong2020

Facebook Page : กลุ่มนิสิตเก่า พุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Facebook personal : นิสิตเก่า พุทธธรรมกรรมฐาน
Youtube : กลุ่มนิสิตเก่า พุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ที่มา : www.buatwatpa.com


  3,616 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย