เทสกาลแห่งบุญ ทอดกฐินตามกาล ณ วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู) จังหวัดสุโขทัย วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

 praseht  

ขอเชิญคณะศรัทธาสาธุชน ทุก ๆ ท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนบูรณะศาลาการเปรียญ วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู)
หมู่ ๑ ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ทอด..(ตรงกับวัน ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒)

กำหนดการ
วันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๙.๑๙ น. เป็นต้นไปตั้งองค์กฐิน ณ ศาลา วัดสบู
เวลา ๑๗.๕๙ น. สวดมนต์ สมโภชองค์กฐิน ทำวัตรเย็น/เจริญจิตภาวนา
เวลา ๑๙.๔๙ น. ขอเชิญท่านร่วมสืบสานประเพณี “ลอยกระทง” ณ สระน้ำหน้าวัดสบู

วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๙.๑๙ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เวลา ๑๐.๑๙ น. พิธีทอดผ้ากฐิน
เวลา ๑๐.๕๙ น. ถวายภัตตาหารเพล เสร็จพิธีเชิญรับประทานอาหาร (ชิมข้าวหลามรสหอมหวาน)
ร่วมกันกับคณะศรัทธาทุก ๆ ท่าน
จึงขอเชิญคณะศรัทธาทุก ๆ ท่านมา ณ โอกาสนี้
อย่าลืม...! วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๙.๑๙ นาที เป็นต้นไป เริ่มพิธีทอดผ้ากฐิน

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และปุญญานุภาพ คุณงามความดีที่ท่านได้กระทำในครั้งนี้ จงอำนวยผลให้ท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ ทั้งกิจการงานนานา จงเจริญรุ่งเรือง พร้อมทั้งครอบครัว เจริญไปด้วยพรธรรม กล่าว คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ บริวารธนสารสมบัติทุกประการ เทอญ.
หมายเหตุ : ติดต่อสอบถามร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าไตรกฐินจีวร ที่ โทร. ๐๘ ๗๑๙๘ ๔๙๖๙.


• วัดกลาง (กาฬสินธุ์)

• EP.2 พระพุทธเจ้าสอนอะไรต่างไปจากที่เคยมีมา

• เมื่อทำกรรม ก็ต้องมีปัจจัยสามัคคี ให้มีความพรั่งพร้อมของปัจจัย แล้วผลจึงจะเกิดอย่างที่ต้องการ

• พระวิหารที่ประทับของพระพุทธเจ้า

• ทรงเปิดโลกเสด็จลีลาลงจากดาวดึงส์สวรรค์
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย