ขอความอนุเคราะห์ร่วมสมทบทุนก่อสร้างพระธาตุ (เจดีย์) และก่อสร้างกุฎิที่พักสงฆ์

 elegantx    

เนื่องจากทางสำนักสงฆ์หมู่บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 6 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นชุมชนชาวไทยภูเขาพื้นที่สูงอาศัยอยู่ เช่น
เผ่าเย้า, เผ่าอาข่า, เผ่าจีนฮ้อ และหมู่บ้านดังกล่าวอยู่ห่างไกลความเจริญและด้อยการพัฒนา ชนเผ่าส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จึงได้
จัดทำโครงการก่อสร้างพระธาตุ(เจดีย์) ขนาดกว้าง 5 เมตร สูง 19 เมตร จำนวน 1 ดวง และโครงการก่อสร้างกุฎิที่พักสงห์ โดยใช้
งบประมาณ 1,250,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น
ในโครงการนี้ ทางสำนักสงฆ์ของหมู่บ้านดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านผู้ใจบุญที่มีจิตศรัทธาช่วยบริจาคเงินเพื่อ
ก่อสร้างพระธาตุ (เจดีย์) และก่อสร้างกุฎิที่พักสงฆ์ ดังกล่าว เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านและครอบครัว โดยสามารถบริจาคเงินสมทบ
ทุนโครงการนี้ ผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาพาน ชื่อบัญชี พระพนม กุศลจิตุโต เลขที่ 361-0-83869-4
จงประสบแต่ความสุข ความเจริญในหน้าที่การงาน การดำเนินชีวิต และขอให้มีแต่ความสุขโชคดี กระทำส่งหนึ่งประการใด
ก็ขอให้ประสบแต่ความสำเร็จทุกประการ
เจริญพรมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงินสบทบทุนในการก่อสร้าง

ขอเจริญพรมาด้วยความนับถือ


พระพนม กุศลจิตุโต)

สำนักสงฆ์พระเกียรติบ้านห้วยน้ำริน
ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 081-6038473
[url=http://www.uppic.net/show/4f8ed9b20fbc521f589fc800f79906f8][/url]
[url=http://www.uppic.net/show/c7552acd549a49a286bfb0c6f07aa2c2][/url]
[url=http://www.uppic.net/show/07e6ccc6e5310b6d45efc920fe90f45e][/url]
[url=http://www.uppic.net/show/009a8af9e66a95f9134e7741b9a70451][/url]
[url=http://www.uppic.net/show/ca497864cc2a997b34ead311e1960a7f][/url] https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  4,100 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย