หาเจ้าภาพถวายพระพุทธรูป ที่พักสงฆ์กันดารมากๆ

 ดอกบัวเหลือง    29 เม.ย. 2564

ประกาศหาเจ้าภาพผุ้มีจิตศรัทธาอยากจะถวายพระแก้วมรกต ราคาอยุ่ที่ประมาณ3-4หมื่นบาท เพื่อตะนำถวายที่พักสงฆ์รัตนปสโต อ.คำม่วงจ.กาฬสินธุ์โดยการนำของของอาตมาภาพ ท่านใดจะร่วมบริจาค ส่งสลิปเม้นใต้โพสเลยนะโยม วัดยากจนจริงๆกันดารมากๆ 5บาท10บาทโยม มีค่ามากมายในการสร้างกุศลลครั้งนี้ สามารถร่วมบุญกับพระอาจารย์ได้ที้เลขบัญชี 3972497055 ธ.ทหารไทย พระประดุง. สมาหิโต🙏🙏🙏
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
ประกาศหาเจ้าภาพผุ้มีจิตศรัทธาอยากจะถวายพระแก้วมรกต ราคาอยุ่ที่ประมาณ3-4หมื่นบาท เพื่อตะนำถวายที่พักสงฆ์รัตนปสโต อ.คำม่วงจ.กาฬสินธุ์โดยการนำของของอาตมาภาพ ท่านใดจะร่วมบริจาค ส่งสลิปเม้นใต้โพสเลยนะโยม วัดยากจนจริงๆกันดารมากๆ 5บาท10บาทโยม มีค่ามากมายในการสร้างกุศลลครั้งนี้ สามารถร่วมบุญกับพระอาจารย์ได้ที้เลขบัญชี 3972497055 ธ.ทหารไทย พระประดุง. สมาหิโต🙏🙏🙏


• อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 10-18

• ธรรมนำชีวิต ชุดที่ 2 "หมั่นสั่งสมความดี"

• มลา เว ปาปกา ธมฺมา อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ บาปธรรมทั้งหลายเป็นมลทินแท้ ทั้งในโลกนี้ ทั้งในโลกอื่น

• คุณสมบัติของผู้นำ ( ราโชวาทชาดก )

• นาฏมวยไทย ประเพณีไทย

• ปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์ แบบเจโตวิมุติ 12 - 15 เมษายน 2567 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย