รับสมัครบวชพระ ๘๕ รูป และ รับสมัครบวชเนกขัมมะ ๑๕๐ ท่าน เฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ถึง วัน

 importshoppings    6 มิ.ย. 2554

รับสมัครบวชพระ ๘๕ รูป และ รับสมัครบวชเนกขัมมะ ๑๕๐ ท่าน

ตั้งแต่บัดนี้ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

โครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ ๘๕ รูป

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา (๕ ธันวาคม ๒๕๕๔)

โดย..คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ณ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ถึง วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ (๑๕ วัน)

********************************แจ้งความประสงค์ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่ จำนวน ๘๕ รูป เฉลิมพระเกียรติฯ

ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระจำนวน.......รูป เป็นเงิน.........บาท

(เจ้าภาพบวชพระ รูปละ ๓,๐๐๐ บาท หรือ ร่วมบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา)

กรุณาแจ้งให้ทางวัดทราบด้วยว่า... เจ้าภาพสามารถมามอบผ้าไตรได้ด้วยตนเอง

หรือ เจ้าภาพไม่สามารถมามอบผ้าไตรได้ด้วยตนเอง

เพื่อสะดวกในการจัดเตรียมงาน

ติดต่อสอบถามและสมัครบวชได้ที่ :

วัดป่ามะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ท่านพระครูภาวนาธรรมธารี

๐๘๑ ๙๘๓ ๖๗๗๐

และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

และ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี

************************************

** ท่านผู้มีจิตศรัทธาและพุทธศาสนิกชนทุกท่าน สามารถนำอาหารคาวหวาน ข้าวหม้อแกงหม้อ ผลไม้ น้ำดื่มต่างๆ มาร่วมงานได้ครับในวันที่ ๒๖ - ๒๗ พ.ย. ๒๕๕๔

และยังสามารถนำอาหารคาวหวานมาร่วมบุญบวชพระเฉลิมพระเกียรติฯในช่วงระยะเวลา ๑๕วันได้ตลอดครับ


************************************

  3,253 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย