เชิญร่วมปรับปรุงห้องน้ำห้องสุขาถวายวัด

 พระปลัดณัฏฐกิตติ์    13 ก.ค. 2563

บุญปลดทุกข์
ปรับปรุงห้องน้ำห้องสุขา ถวายวัด
(เปลี่ยนโถนั่งยองเป็นชักโครก ติดตั้งปั้มน้ำไฟฟ้า ถังน้ำ ๓,๐๐๐ ลิตร ๑ ใบ เดินท่อระบบประปาใหม่)
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพห้องละ ๔,๐๐๐ บาท จำนวน ๘ ห้อง และบริจาคสมทบตามกำลังศรัทธา (ปรับปรุงให้สะอาด พอเพียง ใช้งานได้)
🎉🎉🎉
ธนาคารกรุงไทย สาขา ลี้
ชื่อบัญชี “บุญทำนุบำรุงวัดแท่นคำ”
เลขที่บัญชี 988 5 58432 3
🙂🙂🙂
#อานิสงส์ในการสร้างห้องน้ำถวายวัด
คลายทุกข์ โศก โรค ภัย ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง จะทำให้ทุกข์หนักๆ หรือมีเจ้ากรรม นายเวรหนักๆ ที่โถมกระหน่ำเราอยู่ ก็จะคลี่คลายไปได้ด้วย ไปไหนมีแต่คนคอยช่วยเหลือเกื้อกูล มีแต่สิ่งที่ดีๆ ในชีวิตทั้งภพนี้และภพหน้า ชาตินี้มีความทุกข์มาก ทำอะไรก็ลำบากยากเข็ญ มีความคับแค้นใจ ไม่สบายใจ ควรสร้างห้องน้ำห้องสุขา เพราะห้องสุขา คือ สถานที่สร้างความสุข เป็นสถานที่ปลดปล่อยความทุกข์
#เมื่อเราได้เริ่มต้นบุญสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง

ติดต่อสอบถามข้อมูล
พระปลัดณัฏฐกิตติ์ นาถสีโล เจ้าอาวาสฯ โทร.0935155818
FB พระปลัดณัฏฐกิตติ์ นาถสีโล Line : 0935155818
บุญปลดทุกข์ ปรับปรุงห้องน้ำห้องสุขา ถวายพระภิกษุสามเณร


บุญปลดทุกข์ ปรับปรุงห้องน้ำห้องสุขา ถวายพระภิกษุสามเณร


บุญปลดทุกข์ ปรับปรุงห้องน้ำห้องสุขา ถวายพระภิกษุสามเณร


  3,676 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย