บ้านอารีย์เชิญน้องร่วมกิจกรรมอาทิตย์สุขสันต์ ณ บ้านอารีย์

 นานา  

กิจกรรมธรรมวัยใสใสของวัยเด็ก ใน
วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2554 เวลา 09.30-11.30 น.
สถานที่ ศาลาปันมี บ้านอารีย์

กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กเข้าใจและเรียนรู้
พุทธศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธ ผสมการเล่านิทานสีขาว
พร้อมให้ข้อคิดไปใช้ในชีวิตประจำวัน
และยังนำการละเล่นเด็กไทยสมัยก่อน ที่ซ่อนภูมิปัญญาไว้
เพราะนอกจากเด็กได้ออกกำลังกายแล้ว ยังสอนให้มีไหวพริบ
เป็นคนช่างสังเกต มีระเบียบวินัย ความอดทน รวมถึงความสามัคคีอีกด้วย
รายละเอียด
9.30 น. ลงทะเบียน
ช่วงที่ 1. สวดมนต์ กราบพระอย่างถูกวิธี ทั้งท่าเทพธิดา และเทพบุตร
ช่วงที่ 2. พี่เล่า น้องเล่นนิทานชาดกด้วยหุ่นมือ เรื่อง
“เจ้าชายน้อยกับยักษ์ผู้กลับใจ” มาดูกันซิค่ะว่าเจ้าชายองค์น้อยทำอย่างไร ยักษ์ตัวใหญ่ได้กลับใจไม่กินคน
ช่วงที่ 3 เล่นการละเลงเด็กไทย มอญซ่อนผ้า และ เล่นตบแปะ
เพื่อสอนการช่างสังเกตุ และฝึกพัฒนาสมองด้านซ้ายขวา
ช่วงที่ 4. หลวงพ่อวิวัฒน์ ธมฺมวฑฺโฒ จากวัดโสมนัสฯแสดงธรรมะเบาๆ
พร้อมนำเด็กสร้างความรู้สึกตัว
ช่วงที่ 5. น้องๆช่วยกัน ประเคนอาหาร เด็กจะได้เห็นความแตกต่างระหว่างหญิงและชาย
ในการถวายของ และรับของจากพระ
11.30 น. หลวงพ่อให้พร เสร็จแล้วเด็กวัดทุกคนร่วมทานอาหาร ก่อนพากันกลับบ้านด้วยความ อิ่มบุญ อิ่มท้อง พร้อมสาระ

ระเบียบการ
1.สำรองชื่อน้องล่วงหน้าที่ ห้องสมุดธรรมะบ้านอารีย์ หรือโทรฯ 02 279 7838 / 02 619 7474
ดูรายละเอียดบ้านอารีย์ www.baanaree.net
2.เตรียมอาหาร สำหรับน้องๆ นำถวายแด่หลวงพ่อวิวัฒน์
หากจะให้น้องๆมีส่วนในการเตรียมอาหารด้วยยิ่งดี
เพื่อปลูกฝังให้น้องเป็นผู้ให้ที่ปราณีตซึ่งจะนำมาซึ่งจิตที่ปราณีตต่อไป

กิจกรรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ


 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


3,653


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย