ขอเรียนเชิญร่วมปิดทองหลวงพ่อเชียงแสนและร่วมกันเป็นเจ้าภาพบูรณะอุโบสถ วัดท่าราบ ตำบลหนองควายโซ อำเภอห
 sompong_ns1   17 เม.ย. 2554

ขอเรียนเชิญร่วมปิดทองหลวงพ่อเชียงแสนและร่วมกันเป็นเจ้าภาพบูรณะอุโบสถ วัดท่าราบ ตำบลหนองควายโซ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี และร่วมกันถวายน้ำสรงพระครูไพโรจน์สรยุต เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอก ในวันอาทิตย์ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตราหารเพล
เวลา ๑๒.๐๐ น. ขอเชิญรับประทานอาหารร่วมกัน
เวลา ๑๔.๐๐ น. ถวายน้ำสรงพระครูไพโรจน์สรยุต
กลางคืนมีมหรสพสมโภชน์

ผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะอุโบสถ
ติดต่อได้ที่ วัดท่าราบ ตำบลหนองควายโซ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ ๐๓๖-๓๙๙๑๗๔
หรือพระครูสังฆ์รักษ์สมพงศ์ จนฺทาโภ โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๔๗๘๐๙๒
 เปิดอ่านหน้านี้  2806 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย