ประกาศงานบุญฉุกเฉิน ด่วนถึงด่วนที่สุด เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

 somrak    17 เม.ย. 2554

ขออนุญาตเว็บมาสเตอร์ ประกาศงานบุญฉุกเฉิน ด่วนถึงด่วนที่สุด เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 20.45 น. อยู่ๆก็มีกลิ่นไหม้มาจากห้องส่งสถานีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนาวัดพันษี อาตมภาพจึงเขามาดูก็ปรากฏว่า เครื่องส่งไหม้ จึงรีบดึงถอดปลั๊กไฟออก แล้ววันรุ่งขึ้นจึงเรียกช่างมาตรวจสอบก็ปรากฏว่า อุปกรณ์หลายตัวเสียหาย ช่างแจ้งว่า มีอุปกรณ์ที่ต้องซ่อมเปลี่ยนดังนี้

1. pa fm Mosfet เสีย 2 ข้างๆ ละประมาณ 7500 บาท รวม 15,000 บาท
2. Low pass filter ไหม้ เปลี่ยน ราคาประมาณ 4500 บาท
3. combiner2 way ไหม้ เปลี่ยน ราคาประมาณ 3000 บาท
4. เปลี่ยนชุด protect ราคาประมาณ 2500 บาท
5. ค่าแรงช่าง.... บาท

ตอนนี้ทางสถานีไม่มีเงินเพียงพอที่จะซ่อม เนื่องจากแต่ละเดือนสถานีต้องจ่ายค่าไฟเดือนละ 4000 บาท ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ได้ร่วมด้วยช่วยกันเป็นเจ้าภาพงานบุญนี้โดยเร็ว เพื่อนำกลับเข้าสู่สภาวะปกติ สามารถทำรายการธรรมะได้ต่อไป

สามารถร่วมบุญได้ที่
ธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์)
สำนักงาน สาขาศีขรภูมิ
บัญชีเลขที่ 331-0-12684-6
ชื่อบัญชี พระสมรัก ญาณธีโร

กรณีต่างประเทศ
สวิปโค๊ส
KRTHTHBK (โอนผ่านเน็ต)
KRTHTHBK007895(โอนผ่านเน็ตสกุลต่างประเทศ)

ถ้าต้องการใบอนุโมทนาบัตร และหนังสือเสียงนิทานธรรมชุดที่ 1 (หนังสือพร้อมซีดี) กรุณาแจ้งวันเดือนปีที่โอนพร้อมชื่อที่อยู่ที่สามารถจัดส่งได้ผ่านกระทู้นี้ หรือ somrak43@hotmail.com หรือ 086-2602702

เจริญพรเพื่อรับสายธารศรัทธา
พระสมรัก ญาณธีโร
http://www.phrasomrak.com

รายนามผู้ร่วมบุญฉุกเฉิน
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=54:2011-04-17-10-29-51&catid=1:2010-02-19-12-29-45&Itemid=8
รายนามผู้ร่วมบุญฉุกเฉินช่วยเหลือการเผยแผ่ธรรม

1. 18/04/54 คุณโยมไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 1000 บาท
2. 18/04/54 คุณโยม พรรณวสา กุลบุตร ร่วมบุญ 2500 บาท (รับใบอนุโมทนาบัตรและหนังสือ/ซีดี)

จำนวนเงินจากผู้มีจิตศรัทธา 3500 บาท
ยังขาดอีก 21,500 บาท


ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใจบุญได้ที่

http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=8


เจริญพร คุณโยม พรรณวสา

วันนี้ 20 เม.ย. 2554 เวลา 11.06 น.
ได้จัดส่งใบอนุโมทนาบัตรให้คุณโยมแล้ว

ลงทะเบียน RE938844920TH
ตรวจสอบได้ที่
http://track.thailandpost.com/trackinternet/

ถ้าภายใน 15 วัน นับจากวันนี้
กรุณาติดต่อกลับนะคุณโยม

เจริญพรเพื่อทราบ
พระสมรัก ญาณธีโร
www.phrasomrak.com

รายนามผู้ร่วมบุญ
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=8


รายนามผู้ร่วมบุญฉุกเฉินช่วยเหลือการเผยแผ่ธรรม (ต่อ)


3. 20/04/54 คุณ โยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 90 บาท
4. 21/04/54 คุณโยม ปาริฉัตร กุลประภา ร่วมบุญ 5000 บาท (รับใบอนุโมทนาบัตรและหนังสือ/ซีดี)
5. 21/04/54 คุณ โยม นิสารัตน์ ร่วมบุญ 200 บาท
6. 21/04/54 คุณ โยม ชลชัย และน้องสาว พนารัตน์ เทพกำปนาท ร่วมบุญ 2000 บาท
7. 21/04/54 คุณ โยม ธนกฤต ทรัพย์เจริญ ร่วมบุญ 100 บาท (รับใบอนุโมทนาบัตรและหนังสือ/ซีดี)


จำนวนเงินจากผู้มีจิตศรัทธา 10,890 บาท

ยังขาดอีก 14,110 บาท

รายละเอียดต่างๆและรายนามผู้ร่วมบุญตามลิงค์
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=8


รายนามผู้ร่วมบุญฉุกเฉินช่วยเหลือการเผยแผ่ธรรม (ต่อ)

8. 21/04/54 คุณ โยม กวิน บูรีจิตตินันท์ ร่วมบุญ 300 บาท
9. 21/04/54 คุณ โยม วิลาศินี ใหญ่กว่าวงศ์ ร่วมบุญ 2,000 บาท
คุณ โยม ทัศนีย์ บัณฑิตย์ ร่วมบุญ 200 บาท
10. 21/04/54 คุณ โยม ธนภาค เอี่ยมสะอาด ร่วมบุญ 200 บาท
11. 21/04/54 คุณ โยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 500 บาท
12. 21/04/54 คุณ โยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 200 บาท
13. 21/04/54 คุณ โยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 2100 บาท
14. 21/04/54 คุณ โยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 100 บาท
15. 21/04/54 คุณ โยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 500 บาท
16. 21/04/54 คุณ โยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 43.57 บาท

จำนวนเงินจากผู้มีจิตศรัทธา 17,033 บาท

ยังขาดอีก 7966.57 บาท (ยังไม่บวกค่าแรงช่าง)

รายละเอียดต่างๆและรายนามผู้ร่วมบุญตามลิงค์
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=54:2011-04-17-10-29-51&catid=1:2010-02-19-12-29-45&Itemid=8


เจริญพร คุณโยม

วันี้ส่งให้แล้ว หนังสือและใบอนุโมทนาบัตร
25 เมษายน 2554 ถ้าภายใน 15 วันไม่ได้รับ
กรุณาติดต่อกลับ

1.คุณโยม กิตติ ลงทะเบียน RE938845845TH
2.คุณโยม สมศักดิ์ ลงทะเบียน RE938845854TH
3.คุณโยม จิตสุภา ลงทะเบียน RE938845868TH
4.คุณโยม พีระกิตติ ลงทะเบียน RE938845871TH

ตรวจสอบการลงทะเบียนได้ที่ลิงค์นี้
http://track.thailandpost.com/trackinternet/

แจ้งเพื่อทราบ
พระสมรัก ญาณธีโร

www.phrasomrak.comขอร่วมช่วยเหลือการเผยแผ่ธรรมในครั้งนี้ด้วยครับ
โอนไปวันนี้แล้วครับ เวลา 6.36 น. จำนวนเงิน 400.04 บาท


อนุโมทนาสาธุบุญ ที่คุณโยมได้ร่วมสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมในครั้งนี้ ด้วยการเป็นเจ้าภาพสมทบทุนซ่อมแซมเครื่องส่งสถานีฯในครั้งนี้
ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านและครอบครัว สาธุ

ลิงค์รายนามผู้ร่วมบุญ
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=54:2011-04-17-10-29-51&catid=1:2010-02-19-12-29-45&Itemid=8  3,317 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย