🙂"เจริญพรเรียนเชิญสาธุชน ร่วมบุญอัญเชิญพระประธานเข้าประดิษฐานในโรงอุโบสถวัดหนองบัวน้อย"

 thongyodrak    23 พ.ย. 2563

"ดี แคล้วคลาด มีอำนาจ รวย หายป่วยจากโรคภัย"....เจริญพร


ที่มา : 162 หมู่ 11 วัดหนองบัวน้อย ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทร: 081-9778918 / 099-4719922


  3,472 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย