ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 84 ตอน 84 โรค

 yajai    19 เม.ย. 2554

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 84 ตอน 84 โรค เพื่อสุขภาพครั้งแรกของเมืองไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
และถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชฯ ในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 98 พรรษา

โดยร่วมสมทบทุนจัดสร้างได้ที่ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หรือบริจาคเข้าบัญชี "รับ-จ่าย โครงการเทิดไท้ ภัทรมหาราชฯ"
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
หมายเลขบัญชี 045-535011-5

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-256-5005, 02-256-5009 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
ข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์พระไทยเน็ต
http://www.phrathai.net

สร้างการ์ตูนสุขภาพถวาย "ในหลวง-พระสังฆราช"

สำนักเลขานุการสมเด็จพระ สังฆราช ร่วมกับสภากาชาดไทย รพ.จุฬาลงกรณ์ จัดทำโครงการเทิดไท้ภัทรมหาราชสาส์น ชวนคนไทยเรียนรู้เรื่องสุขภาพผ่านการ์ตูนแอนิเมชั่น

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. ที่วัดบวรนิเวศวิหาร พระครูสังฆสิทธิกร หัวหน้าฝ่ายศาสนวิเทศ สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กล่าวว่า การจัดงานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวันคล้ายวันประสูติครบพระชันษา 97 ปี 3 ตุลาคม 2553 ซึ่งได้กำหนดจัดงานเทิดพระเกียรติตั้งแต่วันที่ 1-3 ต.ค. โดยในวันแรก มีพระภิกษุสงฆ์ ประชาชน เดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทยเป็นจำนวนมาก ในขณะเดียวกัน สภา กาชาดไทยยังได้นำรถทันตกรรมเคลื่อนที่มาให้บริการพระภิกษุสงฆ์และประชาชน เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชด้วย

นอกจากนี้ สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ยังได้ร่วมกับสภากาชาดไทย รพ. จุฬาลงกรณ์ จัดทำโครงการเทิดไท้ภัทรมหาราช สาส์นสร้างสุขภาพไทยทั่วหล้า เพื่อเชิญชวนประชาชนคนไทยรวมใจสร้างสุขภาพ ด้วยการเรียนรู้ผ่านการ์ตูนแอนิเมชั่น "ซีรีส์สุขภาพดี เพื่อคนรักสุขภาพ" ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช ในวาระครบพระชันษา 97 ปี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ซึ่งการ์ตูนดังกล่าวจะเน้นสอนให้ประชาชนป้องกันตนเองจากโรค 84 โรค อาทิ โรคไข้หวัดใหญ่ เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง หากประชาชนสนใจร่วมสมทบทุน สร้างสามารถติดต่อได้ที่ รพ.จุฬาลงกรณ์

พระครูสังฆสิทธิกรกล่าวอีกว่า สำหรับพระอาการสมเด็จพระสังฆราช ขณะนี้ทรงมีพระพลานามัยสดใส ประทับนั่งได้ดี และในวันที่ 3 ต.ค. สมเด็จพระสังฆราช โปรดให้พุทธศาสนิกชนเข้าถวายสักการะได้ที่ชั้น 6 ตึกวชิรญาณ สามัคคีพยาบาล รพ.จุฬาฯ ในเวลา 16.00 น.


• ข้อที่ควรระวังการให้ทาน - พุทธทาสภิกขุ -

• หนังสือนกไทยในบันทึกและความทรงจำ

• ๒๓.ปางพระเกศธาตุ

• วิทยุเสียงธรรม

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• อพฺยาปชฺฌํ สุขํ โลเก ความไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลก

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย