กำหนดงานปริวาสกรรมและอยู่กรรม วันที่ 9-20 ธันวาคม 2560.ณ วัดหนองหว้าเฒ่า ต.หนองบัว อ.พยัคภูมิพิสัย จ.มหาสารคราม
 supakrit1985   18 ก.ย. 2560

ประชาสัมพันธ์ งานปริวาสกรรมและอยู่กรรม
วันที่ 8-10 ธันวาคม 2560.ลงทะเบียน ตรวจสอบเอกสารแสดงตน ณ วัดหนองหว้าเฒ่า.
วันที่ 8-10 ธันวาคม 2560.กำหนดอุปสมบมหมู่่ ฌ วัดหนองหว้าเฒ่า.
วันที่ 11 ธันวาคม 2560. วันเริ่มอยู่กรรม.
วันที่ 20 ธันวาคม 2560.วันสุดท้ายของการอยู่กรรม.

ทั้งนี้ท่านที่สนใจ กรุณา นำสิ่งของ เครื่องอัฏบริขาน เต้นที่นอน ของให้ที่จำเป็น ยารักษาโรคประจำตัว ผ้าห่ม หรือสิ่งของอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ กรุณาเตียมให้พร้อม ท่านผู้ทีสนใจ กรุณาติดต่อได้ที่ พระอธิการคณพศ อุปคุตุโต เจ้าอาวาส
โทร.062-495-6919.DT018155

โดย : supakrit1985

วันที่ลงประกาศ : 18 ก.ย. 2560
ที่อยู่ : 106 ม.9 ต.หนองบัว พยัคภูมิพิสัย มหาสารคาราม 441100
โทร. : 0624956919

 เปิดอ่านหน้านี้  2393 

บอกบุญ-ประชาสัมพันธ์ธรรมะ  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย