ร่วมบุญสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม เสนาสนะที่พักผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างคนดี

 phraedhammajak    5 ต.ค. 2559

ขอเชิญร่วมบุญ โครงการสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม สร้างเสนาสนะที่พักผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างคนดี
โครงการบุญของสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร มีญาติโยมที่อยู่ต่างจังหวัดเห็นกิจกรรมเผยแผ่ธรรม เปิดให้พุทธบริษัทเข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรมของสำนักแพร่ธรรมจักร บางคนได้เข้ามาปฏิบัติแล้ว อยากจะร่วมบุญสนับสนุนจึงได้สอบถามข่าวงานบุญมา ทางสำนักจึงขอแจ้งข่าวบุญ เชิญญาติโยมพุทธบริษัทได้ร่วมบุญสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศึกษาปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร โดยการสร้างวิหารโบสถ์ดิน และเสนาสนะที่พักปฏิบัติธรรม

[url=http://upic.me/show/59511986][/url]

สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร สำนักวิปัสสนากัมมัฏฐานแพร่ธรรมจักร ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร 0892137759 ข้อมูลเพิ่มเติมทาง facebook
https://web.facebook.com/SanakPtibatiThrrmPhaerThrrmcakr/ หรือ https://web.facebook.com/phraedhammajak

สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ 2553 เพื่อจุดประสงค์ใช้เป็นสถานที่สำหรับผู้สนใจเข้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ในระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีผู้สนใจเข้าปฏิบัติธรรมตามลำดับมา เพราะฉนั้นทางสำนักจึงจำเป็นต้องพัฒนาเสนาสนะที่พัก ให้สับปายะ เพียงพอสำหรับรองรับผู้มาปฏิบัติธรรมที่เพิ่มขึ้น จึงได้บอกบุญญาติโยมที่อยากจะร่วมบุญในครั้งนี้ได้ทราบ และร่วมอนุโมทนาโดยทั่วกัน

งานบุญสร้างเสนาสนะ ห้องพักผู้ปฏิบัติธรรมเพิ่มเติ่ม เนื่องจากเริ่มมีผู้ปฏิบัติธรรมติดต่อเข้ามาปฏิบัติธรรมมากขึ้น มีทั้งมาเดี่ยว และมาเป็นหน่วยงาน ทางสำนักจึงจำเป็นจะต้อง สร้างที่พัก ที่ปฏิบัติเพิ่ม เพื่อรองรับผู้มาปฏิบัติธรรม ดังนี้

[url=http://upic.me/show/59515370][/url]

1.โครงการสร้างห้องพักผู้ปฏิบัติธรรมร่วม/ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมในตัว 1 หลัง งบประมาณ 500,000 บาท
2.โครงการสร้างห้องพักเดียว ห้องเก็บอารมณ์แบบมีห้องน้ำในตัว 2 หลัง ๆ ละ 150,000 บาท
3.โครงการสร้างวิหารดิน งบประมาณ 100,000 บาท
หมายเหตุ โครงการสร้างเสนาสนะจะค่อย ๆ สะสมไปตามกำลังศรัทธาหากพอเพียงที่จะดำเนินการก็จะลงมือทำตามลำดับ และท่านที่บริจาค ตั้งแต่ 1000 บาทขึ้นไป พิมพ์ชื่อติดที่สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์

[url=http://upic.me/show/59512066][/url]

เชิญร่วมบุญได้ที่ สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร เลขที่ 1 บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร 089 2137759

หรือที่เลขที่บัญชี
014-8-83145-9 ชื่อบัญชี โครงการบุญสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร บุญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาสูงเม่น

หรือ เลขที่บัญชี 981-0-52153-7 ชื่อบัญชี พระกฤษกร กิตติปญโญ ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสูงเม่น
หรือสดวกบัญชีใดบัญชีหนึ่งก็ได้
หากร่วมบุญแล้ว กรุณาแจ้งรายละเอียดในกระทู้ /ข้อความ หรือโทร 089 2137759
หรืออี่เมล์
[url]
[url]
[url]
[email]phraedhammajak@hotmail.co.th[/email[/url[/url[/url
]]]]

ภาพตัวอย่างวิหารโบสถ์ดินที่จะดำเนินการสร้าง เพื่อใช้ในกิจพระพุทธศาสนา

[url=http://upic.me/show/59509244][/url]

ภาพศาลาเก่าที่มุงด้วยญ้าคาที่เริ่มผุพังต้องใช้พาสติกมาคลุมป้องกันฝนรั่ว

[url=http://upic.me/show/59509249][/url]


 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
ภาพศาลาหลังเก่าที่หลังคารั่ว ต้องใช้พาสติกคลุมกันฝน


• ประโยชน์ของการคบมิตร (กุสนาฬิชาดก)

• สร้างห้องน้ำวัดตลิ่งชันอารามหลวง

• อภัยทาน

• พุทธกิจ ๔๕ พรรษา

• บทสวดมนต์วันพระ เปิดฟังและสวดมนต์ทุกวัน ชีวิตดีขึ้นเหมือนมีปาฏิหาริย์ [บทสวดมนต์พร้อมคำอ่าน]

• ผลิตผลของการเวลา ชรตานุสสติกัมมัฏฐาน

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย