ร่วมบุญสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม เสนาสนะที่พักผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างคนดี

 phraedhammajak    5 ต.ค. 2559

ขอเชิญร่วมบุญ โครงการสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม สร้างเสนาสนะที่พักผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างคนดี
โครงการบุญของสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร มีญาติโยมที่อยู่ต่างจังหวัดเห็นกิจกรรมเผยแผ่ธรรม เปิดให้พุทธบริษัทเข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรมของสำนักแพร่ธรรมจักร บางคนได้เข้ามาปฏิบัติแล้ว อยากจะร่วมบุญสนับสนุนจึงได้สอบถามข่าวงานบุญมา ทางสำนักจึงขอแจ้งข่าวบุญ เชิญญาติโยมพุทธบริษัทได้ร่วมบุญสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศึกษาปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร โดยการสร้างวิหารโบสถ์ดิน และเสนาสนะที่พักปฏิบัติธรรม

[url=http://upic.me/show/59511986][/url]

สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร สำนักวิปัสสนากัมมัฏฐานแพร่ธรรมจักร ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร 0892137759 ข้อมูลเพิ่มเติมทาง facebook
https://web.facebook.com/SanakPtibatiThrrmPhaerThrrmcakr/ หรือ https://web.facebook.com/phraedhammajak

สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ 2553 เพื่อจุดประสงค์ใช้เป็นสถานที่สำหรับผู้สนใจเข้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ในระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีผู้สนใจเข้าปฏิบัติธรรมตามลำดับมา เพราะฉนั้นทางสำนักจึงจำเป็นต้องพัฒนาเสนาสนะที่พัก ให้สับปายะ เพียงพอสำหรับรองรับผู้มาปฏิบัติธรรมที่เพิ่มขึ้น จึงได้บอกบุญญาติโยมที่อยากจะร่วมบุญในครั้งนี้ได้ทราบ และร่วมอนุโมทนาโดยทั่วกัน

งานบุญสร้างเสนาสนะ ห้องพักผู้ปฏิบัติธรรมเพิ่มเติ่ม เนื่องจากเริ่มมีผู้ปฏิบัติธรรมติดต่อเข้ามาปฏิบัติธรรมมากขึ้น มีทั้งมาเดี่ยว และมาเป็นหน่วยงาน ทางสำนักจึงจำเป็นจะต้อง สร้างที่พัก ที่ปฏิบัติเพิ่ม เพื่อรองรับผู้มาปฏิบัติธรรม ดังนี้

[url=http://upic.me/show/59515370][/url]

1.โครงการสร้างห้องพักผู้ปฏิบัติธรรมร่วม/ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมในตัว 1 หลัง งบประมาณ 500,000 บาท
2.โครงการสร้างห้องพักเดียว ห้องเก็บอารมณ์แบบมีห้องน้ำในตัว 2 หลัง ๆ ละ 150,000 บาท
3.โครงการสร้างวิหารดิน งบประมาณ 100,000 บาท
หมายเหตุ โครงการสร้างเสนาสนะจะค่อย ๆ สะสมไปตามกำลังศรัทธาหากพอเพียงที่จะดำเนินการก็จะลงมือทำตามลำดับ และท่านที่บริจาค ตั้งแต่ 1000 บาทขึ้นไป พิมพ์ชื่อติดที่สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์

[url=http://upic.me/show/59512066][/url]

เชิญร่วมบุญได้ที่ สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร เลขที่ 1 บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร 089 2137759

หรือที่เลขที่บัญชี
014-8-83145-9 ชื่อบัญชี โครงการบุญสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร บุญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาสูงเม่น

หรือ เลขที่บัญชี 981-0-52153-7 ชื่อบัญชี พระกฤษกร กิตติปญโญ ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสูงเม่น
หรือสดวกบัญชีใดบัญชีหนึ่งก็ได้
หากร่วมบุญแล้ว กรุณาแจ้งรายละเอียดในกระทู้ /ข้อความ หรือโทร 089 2137759
หรืออี่เมล์
[url]
[url]
[url]
[email]phraedhammajak@hotmail.co.th[/email[/url[/url[/url
]]]]

ภาพตัวอย่างวิหารโบสถ์ดินที่จะดำเนินการสร้าง เพื่อใช้ในกิจพระพุทธศาสนา

[url=http://upic.me/show/59509244][/url]

ภาพศาลาเก่าที่มุงด้วยญ้าคาที่เริ่มผุพังต้องใช้พาสติกมาคลุมป้องกันฝนรั่ว

[url=http://upic.me/show/59509249][/url]


ภาพศาลาหลังเก่าที่หลังคารั่ว ต้องใช้พาสติกคลุมกันฝนโครงการแรกจะสร้างห้องพักผู้ปฏิบัติธรรมหญิงร่วมก่อน


[url=http://upic.me/show/59665047][/url]

ดำเนินการเทคานรับน้ำหนัก เพื่อสร้างศาลารองรับผู้มาปฏิบัติธรรม (ภาพคณะผู้ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล)

ขอเชิญญาติโยมมีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาโดยทั่วกัน ตามรายการ ดังนี้ 1.เจ้าภาพทั้งหลัง 500,000 บาท หรือ คิดเป็นตารางเมตร ๆ ละ 4,629 บาท จำนวน 108 ตารางเมตร ( 2 ชั้น ๆ 54 ตารามเมตร )
2.ต้นเสา 12 ต้น (เจ้าภาพครบแล้ว)
3.คานรับน้ำหนัก 34 คาน (อานิสงส์ให้จิตใจเข้มแข็ง ค้ำชูให้เจริญไม่ตกต่ำ เหมือนต้นเสา) ราคาคานละ 1,000 บาท
4.เจ้าภาพแผ่นปูนคอนกรีต และเทพื้น ทำพื้นทั้งสองชั้น ตาราเมตรละ 500 บาท จำนวน 108 ตารางเมตร (2 ชั้น ๆ ละ 54 ตารางเมตร )
5.เจ้าภาพหินทราย ลำละ 2,300 บาท
6.ปูน ถุงละ 100 บาท
7.ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และอื่นๆตามกำลังศรัทธา

https://web.facebook.com/phraedhammajak"บางครั้งก็มีคิดเหมือนกัน เรามาทำอะไรที่นี้"...กราบธรรมะคำสอนหลวงปู่ที่เคารพหลวงพ่อ เคยปรารภไว้ว่า.... การก่อสร้าง การเลี้ยงคน ต้องต่อสู้กับอารมณ์ทุกอย่าง ต้องใช้ปัญญาใคร่ครวญ ทำให้บารมีเต็มเร็ว หลวงพ่อ พูดว่า “มาคิดว่าสมัยหนุ่ม ๆ บวชแล้ว มัวแต่สร้างวัดมากมาย คิดแล้วเสียเวลา มาคิดว่า รู้อย่างนี้ ไม่สร้างก็ดี เสียเวลา เอาเวลามานั่งชำระจิต ตัดกิเลสอย่างเดียว ให้จบ ๆ ไป จะดีกว่า” ปรากฏว่า.... องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมา ตรัสกับองค์หลวงพ่อว่า “ไม่มีทาง.... ถ้าไม่ทำอย่างนี้ บารมีไม่เต็ม เมื่อบารมีไม่เต็ม การตัดกิเลสก็ไม่มีผล”ดังนั้น.. การทุ่มเทกับการก่อสร้างสมัยหนุ่ม ๆ แล้วก็หยุดสร้าง หันมาตัดกิเลสจริงจัง นั่นแหละ เพราะว่าบารมีเต็มแล้ว จิตใจก็พร้อมจะตัดกิเลส จึงเกิดผลรวดเร็วมาก งานคันถธุระ ถ้าไม่เจอปัญหา จะมานั่งปฏิบัติอย่างเดียว บารมีไม่เต็ม เจอปัญหามาก ๆ มันตัดของมันเอง แล้วจะเบา การสร้างวัด ต้องเอาใจคนหลายประเภท บารมีเต็มเร็ว การทำงานในวัด เป็นการตัดห่วง ตัดนิวรณ์ เป็นกรรมฐาน เป็นสมาธิขั้นฌาน การทำงานเป็นพุทธานุสสติ เป็นธัมมานุสสติ เป็นสังฆานุสสติ เป็นการทำงานเพื่อพระพุทธเจ้า และเพื่อการสงเคราะห์คนมาพัก ฆราวาส ถ้าเขาเข้ามาพักวัด เพื่อทาน เรา ก็ได้บุญ ๑ ขั้น เพื่อศีล เรา ก็ได้บุญ ๒ ขั้น เพื่อภาวนา เรา ก็ได้บุญ ๓ ขั้น ถ้าเขามาพักเยอะ เราได้เยอะ เขามาปฏิบัติ ๓ อย่าง เราก็ได้ ๓ ขั้น มาเยอะได้เยอะ มาเพื่อศีล สมาธิ ปัญญา ใครมาพักที่วัด บารมีเราก็เต็ม ๓ อย่าง คนบารมีเต็มจริง มันไม่กลัวอุปสรรค สู้ทุกอย่างไม่ท้อถอย คนไม่เบื่อร่างกาย ไม่ตัดกังวล ไปนิพพานไม่ได้ เบื่อร่างกาย ตัดร่างกาย ไปนิพพานได้ หลวงพ่อครูบาชัยยะวงศา วัดพระบาทห้วยต้ม

[url=http://upic.me/show/59667202][/url]


  3,470 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย