ขอเชิญผู้สมัครปฏิบัติหลักสูตรของจริงเกิดขึ้นกับคนจริง (หลักสูตรปฏิบัติเข้มระยะเวลา ๗ เดือน) เตรียมความพร้อมก่อปฏิบัติจริง

 Webmaster    21 ต.ค. 2563

เนื่องในวาระครบรอบ 70 ปี แห่งการก่อตั้งยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอเชิญผู้สนใจเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
หลักสูตร "ของจริงเกิดขึ้นกับคนจริง"
(หลักสูตรปฏิบัติเข้มระยะเวลา ๗ เดือน)
ตั้งแค่ วันที่ 3 ม.ค. 64 - 7 ส.ค. 64
ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธิกฯ สวนประไพธรรม จ.ชุมพร (ศูนย์ 3)

เตรียมความพร้อมก่อปฏิบัติจริง

# ร่วมเป็นเจ้าภาพหลักสูตร โทร. 020455 2525
# วันที่ 9 - 13 พ.ย. 63 เตรียมความพร้อม ณ ศูนย์ 1 กทม.
# วันที่ 3 ม.ค. 64 - 7 ส.ค. 64 ปฏิบัติเข้ม ณ ศูนย์ 3 ชุมพร


ที่มา : ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


(หลักสูตรปฏิบัติเข้มระยะเวลา ๗ เดือน)


(หลักสูตรปฏิบัติเข้มระยะเวลา ๗ เดือน)


  3,851 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย