ขอเชิญร่วมถวาย ผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันที่ 23 ตุลาคม 2559

 AjYo KRU    9 ต.ค. 2559

ขอเชิญร่วมถวาย ผ้าพระกฐินโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
  3,268 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย