ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารและยาของโค,กระบือ ในการอุปถัมภ์ของมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม

 DhammathaiTeam    4 ก.พ. 2565

ขออนุญาต แจ้งข่าว ขอความเมตตา ช่วยเหลือ วัว ควาย ควายเผือก ในอุปภัมภ์ของมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม
วัว ควายไทย ควายเผือกด้วยการไถ่ถอนชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์นำมาเลี้ยงตลอดชีวิต บางตัวมีลูกติด บางตัวคลอดในคอกที่เลี้ยง มีทั้งวัว ควายไทย ควายเผือก รวม ๆ กว่า 13 ชีวิต ทุกตัวมีชื่อ สามารถระบุรวมเป็นแม่อุปภัมภ์ดูแลพวกเขาจนสิ้นอายุขัยได้ค่ะ

โครงการร่วมดูแลสัตว์ในอุปภัมภ์ของมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มต้นตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2548 ทางมูลนิธิได้ทำการไถ่ชีวิตควายไทยมาเป็นตัวแรก ได้ชื่อว่า สู่ขวัญ ตามมาเป็นควายเผือกชื่อว่า สู่ขอ ในปี 2550 จนกระทั่งในปี 2563 มีลูกควายเผือกที่เกิดในคอก 3 ตัว และตัวอื่น ๆ ที่ไถ่มาอีกรวมทั้งสิ้น 13 ตัว ณ ปัจจุบัน

ทางมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมได้มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรม และขอความร่วมมือในการรับบริจาคค่าอาหารและยาของพวกเขาเหล่านี้
“The silent victims of Covid 19 (2013)” นอกจากมนุษย์แล้ว วัวควายยังได้รับผลกระทบมากมายจากสถานการณ์ทางภาคเหนือ เชียงใหม่ ประสบปัญหาภัยแล้ง ไฟไม้ป่า ปัญหาควันพิษ ทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยว และไม่มีผู้เดินทางปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้รองประธานมูลนิธิ

คุณ ปาเมล่า โปม่าร์ ผู้ที่รับอุปภัมภ์ต่อสู้เพื่อชีวิตสัตว์ที่ไถ่มาให้พวกเขาได้มีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างปกติสุข รวม ๆ กว่า 13 ชีวิต อาทิ น้องสู่ขอ น้องสู่ขวัญ น้องสุขสันต์ น้องหมูทอง น้องหมูเงิน น้องลาบหมู แม่มาด้วย น้องตาหวาน น้องแพนด้า และอื่นๆ เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้มีชีวิตอยู่ผ่านพ้นสถานการณ์นี้

--------------------------------------------------------------------------------------
จึงขออนุญาติ แจ้งข่าว วัว ควาย และควายเผือก ตอนนี้กำลังจะขาดแคลนอาหาร จึงอยากจะขอความเมตตา ทุกๆท่าน ช่วยกันคนละนิดคนละหน่อย เท่าไหร่ก็ได้ค่ะ เพื่อรวมรวมเงินส่วนนี้ นำไปซื้ออาหาร ฟาง และยารักษาโรคสำหรับวัว ควายในอุปภัมภ์

เลยอยากจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆ คนละนิดคนละหน่อยค่ะ โอนตรงเข้ามูลนิธิได้เลยค่ะ (โดยระบุว่า ค่าอาหารวัวควาย สัตว์ในอุปภัมภ์)

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี “มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม”
เลขที่บัญชี 853-209083-8 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
น้องสู่ขอ


• เคล็ดลับของความสำเร็จ

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• 186(7/08/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ ใกล้กาลปัจจุบัน

• ถ้าอยู่แค่สิทธิ ก็แห้งแล้ง จะสุขสดใส เมื่อรักแท้ด้วยน้ำใจ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย