ขอเชิญร่วมสร้างอุโบสถวัดสระบัว จ.ตราด

 srabuo    29 เม.ย. 2554

วัดสระบัว เป็นวัดใหม่ เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 54 ขณะนี้ทางวัดกำลังดำเนินการสร้างอุโบสถ แต่ยังจตุปัจจัยเป็นจำนวนมาก
จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนผู้สนใจในบุญ กุศล บารมี ร่วมบุญกันครับ

-เป็นเจ้าภาพช่อฟ้า
-ซุ้มหน้าต่าง (30000) พร้อมบาน (20000)
-ซุ้มประตู (35000)
-บันไดทางขึ้นพร้อมพญานาค (30000)
-บันไดทางเข้าอุโบสถ (9000)
-กำแพงแก้ว (ช่องละ 25000)
-พระพุทธรูปประจำบานทวาร (องค์ละ 30000)
-ภาพพุทธประวัติภายในอุโบสถ (ช่องละ 15000)
-ท้าวจตุโลกบานทั้งสี่ (ตนละ 50000)
-คันทวยค้ำคูณ (5000)
-ลูกนิมิตทั้ง 9 ลูก (ลูกละ 9 ท่าน ท่านละ 15000)

หรือร่วมทำบูญตามกำลังศรัทธา

ท่านที่บริจาคตั้งแต่ 5000 บาทขึ้นไป ชื่อ-สกุลของท่านจะถูกบันทึกไว้ที่แผ่นศิลาในผนังอุโบสถ

รายละเอียด กรุณาติดต่อท่านพระครูใบฎีกาสมัย 089-2659236 (ท่านเจ้าอาวาส)

*** ขอร่วมอนุโมทนา สาธุ ครับ ***


ที่มา : ช่วยวัดประชาสัมพันธ์งานบุญ


  3,313 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย