เชิญร่วมเป็นพ่อแม่อุปภัมภ์สัตว์ในมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม แม่ริม เชียงใหม่

 tubgood  

มูลนิธิ ได้มีการช่วยเหลือชีวิตสัตว์เหล่านี้มาจากที่ต่าง ๆ และนำมาดูแลเลี้ยงดูตลอดชีวิตของพวกเขา บางชนิดเมื่อมาอยู่ก็มีการเพิ่มจำนวนขึ้น จนในปัจจุบัน มูลนิธิมีค่าใช้จ่ายในการดูแลพวกเขาต่อเดือนประมาณ 30,000 บาท ซึ่งมูลนิธิได้รับเงินบริจาคในการดูแลพวกเขามาจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมและบุคคลทั่วไปที่มีจิตเมตตามาตลอด 12 ปี ทำให้พวกเขาเหล่านี้มีชีวิตอยู่มาถึงปัจจุบัน

แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา ทางมูลนิธิได้หยุดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมและโครงการต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อปัจจัยในการดูแลสัตว์ในอุปภัมภ์

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ในการดูแลของมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จัดทำขึ้นเพื่อขอความเมตตาต่อสัตว์ต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ดูแลอุปถัมภ์วัว ควาย ความเผือก ม้า และสัตว์อื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อใช้สนับสนุนและดำเนินการในการดูแลพวกเขาเหล่านี้ไปตลอดชีวิต

ผู้สนใจมีจิตเมตตาร่วมโครงการ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ http://www.rasameehangdhama.org/archives/4944

ที่มา : http://www.rasameehangdhama.org/

3,658
• 📜ขายที่ดิน 119 ไร่ ติดถนนบ้านฝายแก้ว-บ้านดงป่าสัก ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน ไร่ละ 5 แสนบาท

• สิ่งใดไม่เป็นปัญหาก็ไม่ทำให้เป็นปัญหาขึ้นมา สิ่งใดเป็นปัญหาก็แก้ไขด้วยปัญญาที่รู้และทำให้ตรงกับเหตุปัจจัย

• สละสุขชั่วคราวเพื่อความสุขอันเป็นแก่นสาร (หลวงปู่เหรียญ)

• เมื่อเราขยัน ตั้งใจและมีศรัทธา เราก็ปฏิบัติ เมื่อเราหดหู่ ขี้เกียจหรือท้อแท้ เราก็ปฏิบัติ

• ป่วยก็หาย พุทธมนต์นี่แหละ สวดไม่หยุดพลังงานมาที่จิตเราไปที่ธาตุ ก็ค่อยๆ หาย ระยะเวลาของกรรมที่เราทำในอดีตมีระยะเวลาเท่าไหร่ ดูอาการปัจจุบัน ฝึกไปเรื่อยๆ จะค่อยๆเข้าใจ
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย