สร้างศาลาปฏิบัติธรรม

 puhenpai    2 ธ.ค. 2559

เนื่องด้วยที่พักสงฆ์มงคลธรรม เ็นสถานที่ที่เป็นที่พักสงฆ์แห่งใหม่ก่อตั้งมาได้ 1 ปี11 เดือน ยังต้องการสิ่งปลูกสร้างที่มีความจำเป็นในการในการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพราะทางที่พักสงฆ์ก็ีการจัดงานปฏิบัติธรรมเป็นประจำ แต่ยังขาดศาลาปฏิบัติธรรม และห้องน้ำยังไม่เพียงพอ เวลาจัดงานปฏิบัติธรรมแต่ละครั้งก็ต้องขออาศัยพื้นที่ป่ายางของญาติโยมเพื่อเป็นที่ประพฤติปฏิบัติธรรม ทางที่พักสงฆ์จึงอยากจะขอบอกบุญผู้มีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธา มาให้การอุปถัมภ์ที่พักสงฆ์แห่งนี้เพื่อให้เป็นที่ประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไป https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,592 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย