ขอเชิญร่วมบุญสร้างวิหารวัดสุขโขวนาราม พร้อมลานประทักษิณและกำแพงแก้ว

 kornhouse     19 ธ.ค. 2559

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข่าวมหากุศล
ขอเชิญร่วมบุญสร้างวิหารวัดสุขโขวนาราม
พร้อมลานประทักษิณและกำแพงแก้ว
ณ สำนักสงฆ์สุขโขวนาราม ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
ผู้มีจิตศรัทธาท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบุญ
สร้างวิหารทานภายในวัด สามารถร่วมบุญได้ที่
ชื่อบัญชี พระสุภัทธ์ ปุญฺญาคโม
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาชนบท
เลขบัญชี 6412301763 ออมทรัพย์
หรือร่วมงานบุญ ณ.สำนักสงฆ์แห่งนี้โดยตรง
สามารถติดต่อสอบถามเดินทาง ได้ที่
คุณประมวล ชมบุญ 088-0533749
คุณสมภาร พิมพ์พจน์ 082-3031284
สามารถแจ้งความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพ
ผ่านเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สำนักสงฆ์สุขโขวนาราม
https://www.facebook.com/WatSukkhoWanaram/photos/a.1145228585591930.1073741910.762918010489658/1145237435591045/?type=3&theater

ที่มา : วัดสุขโขวนาราม

3,793


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย