ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัย(พระเจ้าต๋นหลวง)

 watkokhoi    16 ก.พ. 2560📌📌📌 ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัย(พระเจ้าต๋นหลวง) ขนาดหน้าตัก 15 เมตร สูง 26 เมตร 📌 📌📌
ณ วัดกอข่อย ตำบลหนองหนาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

เนื่องด้วยทางวัดกอข่อย ตำบลหนองหนาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการสร้าง
พระพุทธรูปปางมารวิชัย(พระเจ้าต๋นหลวง)ขนาดหน้าตัก 15 เมตร สูง 26 เมตร ขึ้น เพื่อไว้เป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชน เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ยาวนาน ซึ่งตอนนี้ทางวัดได้ดำเนินการเตรียมสถานที่และฐานพระพุทธรูปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังขาดทุนทรัพย์และวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างอยู่ จึงขอเจริญพรบอกบุญมายังท่านและผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ร่วมเป็นเจ้าภาพและวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัย(พระเจ้าต๋นหลวง) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เหล็ก RB 6 มม.SR 24 ราคาเส้นละ 50 บาท
2. เหล็ก RB 9 มม.SR 24 ราคาเส้นละ 109 บาท
3. เหล็ก RB 12 มม.SR 40 ราคาเส้นละ 190 บาท
4. เหล็ก RB 16 มม.SR 40 ราคาเส้นละ 325 บาท
5. เหล็ก RB 20 มม.SR 40 ราคาเส้นละ 550 บาท
6. เหล็ก RB 22 มม.SR 40 ราคาเส้นละ 850 บาท
7.ปูนซีเมนต์ ถุงละ 100 บาท
8.อิฐมอญ ก้อนละ 1 บาท
9.ทราย ลำละ 1,500 บาท
10.หิน ลำละ 2,000 บาท
11.ทรายละเอียด ลำละ 3,000 บาท

👉👉หากท่านผู้ใดมีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญ
โดยผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาลำพูน
ชื่อบัญชี พระครูใบฎีกาบุญมา พรมพิละ เลขที่บัญชี 401-2-50417-4
หรือติดต่อโดยตรงที่เจ้าอาวาสวัดกอข่อย โทร.053-573826
หรือติดตามได้ที่ FACEBOOK : วัดกอข่อย ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลำพูน 👈👈

ขออนุโมทนาขอบคุณในกุศลศรัทธาของท่านทั้งหลาย ที่ได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ จงมีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยไข้เจ็บ เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ จงทุกคนทุกท่านเทอญฯ  3,185 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย