ให้ทานไฟ วัดศรีทวี (๕ ม.ค. ๒๕๖๕)

 watsritawee    23 ธ.ค. 2564

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญให้ทานไฟ ๒๕๖๕ ณ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันพุธที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๐๘.๐๐ น.

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org


ที่มา : https://watsritawee.org


วัดศรีทวีได้จัดเตรียมสถานที่ไว้พร้อมสำหรับประเพณีให้ทานไฟเช้าวันพรุ่งนี้


  3,447 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย