ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี วัดคลองขนุน ประจำปี 2563

 Lucky Merit  

สถานปฏิบัติธรรมเทวาสถิตย์ธรรมสถาน
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี วัดคลองขนุน ประจำปี ๒๕๖๓
เพื่อสมทบทุนก่อสร้างกำแพงแก้วรอบอุโบสถ
ณ วัดคลองขนุน ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
วันอาทิตย์ ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณอัญชิษฐา มะโนรมณ์ (ประธานกฐิน) โทร. 081-9814317
คุณอัญญาพัฑฒ์ ดวงเดือน (รองประธานกฐิน) โทร 098-8798281

โดยร่วมบริจาคสมทบตามกำลังศรัทธาได้ที่
หมายเลขบัญชี 239-0-19983-6 ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี สถานปฏิบัติธรรมเทวาสถิตย์ธรรมสถาน

#อานิสงส์สร้างบุญกฐินสามัคคี
พระท่านว่าเป็นทานที่อนุเคราะห์แก่พระสงฆ์ เปรียบได้กับการสร้างที่พัก ขุดคลอง ขุดบ่อน้ำสาธารณะ ทำให้พระสงฆ์ ได้รับอานิสงส์ ย่อมมีผลย้อนกลับมาหาผู้ให้ทานเป็นอันมากมาย เช่น
1.ทำให้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สินมาก
2.ทำให้เป็นผู้มีจิตใจแช่มชื่น บริสุทธิ์
3.ทำให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่น เป็นสมาธิและเข้าถึงธรรม
4.ได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดเป็นบุญกุศลติดตัวไปในภพเบื้องหน้า
5.ทำให้เป็นคนรูปงาม ผิวพรรณงาม เป็นที่รักของคนทั่วไป
6.ทำให้เป็นผู้มีชื่อเสียง เกียรติคุณน่ายกย่องสรรเสริญ เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาน่าเคารพนับถือ

ขออนุโมทนาขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้
***************************************


• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• ชีสพายมะม่วงสด

• ๒.ปางมหาภิเนษกรมณ์
Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย