บูรณะปฏิสังขรสำนักสงฆ์ถ้ำฤาษี

 chai-aroon     13 มี.ค. 2560

อาตมาชื่อว่า พระวีรนาท เตชปญฺโญ ได้มาพบสำนักสงฆ์ถ้ำฤาษี เมื่อปี พ.ศ. 2558 ซึ่งตั้งอยู่ใกล้บ้านหนองหญ้าไซ และบ้านผาสะนา ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย เป็นสำนักสงฆ์ที่ร้างมา 2 ปี ซึ่งก่อนหน้านี้มีพระสงฆ์ผลัดกันมาอยู่กันไม่นาน (ฟังจากชาวบ้านเล่าให้ฟัง) สาเหตุหลักคือ ลำบากในเรื่อง น้ำกับไฟฟ้า อาตมาเห็นว่าสงบดีจึงเริ่มดำเนินการบูรณะสำนักสงฆ์แห่งนี้ ด้วยเงินส่วนตัวบ้าง เงินญาติโยมบ้าง ด้านไฟฟ้าก็ได้ติดโซล่าร์เซลล์พอได้ใช้งานด้านแสงสว่าง ส่วนเรื่องน้ำ ได้ดำเนินงานต่อน้ำบาดาลขึ้นมาพอได้ใช้ ในปัจจุบันอาตมาหมดปัจจัยในการดำเนินการต่อ จึงถือโอกาสบอกบุญญาติโยมที่จะร่วมทำบุญกับอาตมาในการบูรณะสำนักสงฆ์แห่งนี้ รายการที่อาตมาจะทำจะขีดวงจำกัดในการสร้าง เพราะต้องการไม่ให้เจริญมากเกินไป อยากให้เป็นสถานที่สงบเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม จะเรียงลำดับความสำคัญเร่งด่วนจากมากไปหาน้อย หรือทีหลัง ดังนี้
1. ถังที่เก็บน้ำ 2000 หรือ 3000 ลิตร ก็ได้ จำนวน 2 ถัง (ราคาลองสอบถามตามร้านทั่วไปดูนะโยม)
2. กุฏิพระสงฆ์สำหรับพระกัมมัฏฐาน หลังไม่ใหญ่ราคา ไม่เกิน 40,000.- บาท จำนวน 2 หลัง
3. ห้องน้ำสำหรับญาติโยมและพระภิกษุ 6 ห้อง (ราคายังไม่ได้คิด)
4. ศาลาเอนกประสงค์หลังไม่ใหญ่มาก 1 หลัง (อาจไม่สร้างเพราะใช้เงินมาก และต้องดูว่ามีใครมาปฏิบัติหรือไม่)
อาตมาขีดวงจำกัดไว้ประมาณนี้ เพื่อให้พระสงฆ์พออยู่ได้ สถานที่แห่งนี้สงบมาก มากจนเรียกได้ว่านานๆ จึงจะมีญาติโยมผ่านเข้ามาหา ถ้าพระที่ปฏิบัติอยู่ได้อย่างสบายถ้ามีสิ่งอำนวยความสะดวกพอสมควร ตามรายการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
สุดท้ายนี้ หากญาติโยมคนใดต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อที่อาตมาได้โดยตรง ที่เบอร์ 064-859367 และ 095-3488243 หากต้องการดูคลิปวีดีโอแนะนำสำนักสงฆ์ถ้ำฤาษีได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=mr9rzzkqocw&t=36s และถ้ามีความประสงค์จะร่วมทำบุญผ่านทางบัญชีธนาคาร ได้ดังนี้ 1.ธนาคารกรุงไทย สาขา จ.เลย 403-0-57202-2 และ 2.ธนาคารกรุงเทพ สาขา บางบัวทอง 174-4-11260-6 ทั้ง 2 ธนาคาร ชื่อบัญชี พระวีรนาท เตชปญฺโญ ขอบุญกุศลที่ญาติโยมร่วมทำบุญกับอาตมาในครั้งนี้ จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ คิดสิ่งใดที่เป็นไปด้วยความชอบธรรมแล้ว ขอให้สำเร็จสมดังความมุ่งหมายทุกประการเทอญ. เจริญพร...

พระวีรนาท เตชปญฺโญ
13 มีนาคม 2560
สำนักสงฆ์ถ้ำฤาษี

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=mr9rzzkqocw&t=36s

3,719


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย