ขอเชิญร่วมซ่อมแซมกุฏิพระสงฆ์

 som-som    20 มี.ค. 2560

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกันบูรณะกุฏิพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดป่าโนนสว่างสัจจะธรรม บ้านโนนสว่าง ต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร เนื่องจากตอนนี้ กุฏิได้ทรุดโทรมไปมาก เพราะทำด้วยไม้เป็นส่วนมาก เลยโดนปลวกกินไปเยอะแล้ว รายละเอียดที่จะบูรณะปฏิสังขร มีดังนี้คือ.... 1.ต้องเปลี่ยนโครงหลังคาใหม่ เป็นโครงเหล็ก (ของเดิมเป็นไม้) 2.ต้องเปลี่ยนหลังคาใหม่ จากของเดิมเป็นสังกะสี เป็นแผ่นลูซิ่งผสมอลูมิเนียม เพราะของเก่ารั่วและสนิมกินไปเยอะแล้ว 3.ติดฝ้าเพดานกันความร้อนด้านในห้อง 4.ทำผนังล้อมรอบด้านล่าง ติดประตูหน้าต่างใหม่ ตามความเหมาะสม เพื่อรองรับญาติโยมที่เข้ามาปรึกษาในเรื่องต่างได้โดยสะดวก งบประมาณทั้งหมดได้ประเมินโดยช่างที่จะมาช่วยบูรณะให้นั้นตกอยู่ประมาณ 6-7 หมื่นบาท (รวมค่าช่างแล้ว) จึงอยากบอกบุญมายังมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงด้วยความบริสุทธิ์ ผู้หวังเกื้อกูลและค้ำชูพระศาสนาด้วยใจอันตั้งมั่นในพระธรรมตามรอยพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบต่อไป ท่านที่สนใจสามารถร่วมบุญได้โดยโอนปัจจัยผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาวานรนิวาส เลขที่บัญชี 005-3-93275-4 พระพิพัฒน์ชัย ชัยชนะประสิทธิ์ (ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าโนนสว่างสัจจะธรรม) ขอความสุขสงบสวัสดี จงมีแด่ท่านพุทธศาสนิกชนทุกคน ผู้ใฝ่ในบุญ มีทาน ศีล ภาวนา เป็นต้น ให้ประสบแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงาน มีความเบิกบานในจิต พิชิตชัยชนะในใจตน ให้พ้นสิ้นจากอาสวะอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวง ล่วงพ้นกิเลสมาร หมดสิ้นสงสารวัฏฏะจักร ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป มีจิตผ่องใสเรืองรอง เพื่อรองรับธรรมอันบริสุทธิ์ คือพระนิพพานในอนาคตกาลเบื้องหน้านั้นเทอญฯ....สาธุ สาธุ สาธุ  3,604 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย