ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายหนังสือพระไตรปิฎก

 puhenpai    18 ก.ค. 2561

ขอเชิญชวนพุทธบริษัทร่วมเป็นเจ้าภาพถวายหนังสือพระไตรปิฎกสยามรัฐฉบับภาษาไทยอรรถกถา ๙๑ เล่ม
ราคา 20,000 บาท พร้อมตู้ใส่หนังสือพระไตรปิฎก

ติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่
095-249-2416
097-997-9519

หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีพระพุทธมนต์ สุธมฺโม หมายเลขบัญชี 312 008 7874 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
อุทิศส่วนกุศลให้นาคราช สโรชิน สหสาคร รวี อาณานุการที่เหลือเจ้ากรรมนายเวร เทวาอารักษ์กาย ผู้ถือบุญถือบาป ศัตรูที่คิดร้ายกับข้าพเจ้าไม่ว่าชาติไหนๆก็ตาม รู้จักก็ดี ไม่รู้จักก็ดี จำได้ก็ดี จำไม่ได้ก็ดี โรคาพยาธิในร่างกายและเจ้าที่และผู้ตายซับตายซ้อน ณ ที่บ้านและที่ทำงาน ญาติพี่น้อง 7 ชั่วคน


• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• เชิญร่วมแสดงมุทิตาวันเกิด ท่านเช่นนั้น 17 ตค.

• อพฺยาปชฺฌํ สุขํ โลเก ความไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลก

• ห้ามฆ่า แต่ไม่ห้ามกิน

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย