ขอเชิญเป็นเจ้าภาพประตูสแตนเลส

 watbk    2 พ.ค. 2560

ขอเชิญผู้มีบุญร่วมเป็นเจ้าภาพประตูสแตนเลส จำนวน 3 ประตู ที่ศาลาการเปริญ เนื่องจากเวลาฝนตกฝนจะสาดเข้าไปในศาลาและปกกันสัตว์เข้าไปในศาลา จึงขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพมา ณ โอกาสนี้
  3,346 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย