ทำบุญร่วมยกฉัตรพระเจดีย์ วัดจากแดง อ.พระประแดง จ. สมุทรปราการ วันที่ 18 มิ.ย. 2560

 staffwatchakdaeng    11 มิ.ย. 2560

ทำบุญร่วมยกฉัตรพระเจดีย์ วัดจากแดง อ.พระประแดง จ. สมุทรปราการ วันที่ 18 มิ.ย. 2560 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,834 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย