10 ต.ค. 60 ขอเชิญท่านร่วมงานบุญวันครบรอบ 10 ปีมรณกาล และ 106 ปีชาตกาล หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

 naparats    26 ก.ย. 2560

ตารางบุญก่อนสิ้นปี 60 วัดชลประทานรังสฤษดิ์
ประชาสัมพันธ์งานบุญสำคัญ :
วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เป็นวันครบรอบ 10 ปีมรณกาล และ 106 ปีชาตกาลพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทมหาเถระ) คณะศิษยานุศิษย์ได้จัดงานอาจาริยบูชาก่อนสลายสรีรธาตุ มีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้

1.พลเอก ประวิตร วงศ์สุวรรณ พร้อมด้วยคณะทหาร 3 เหล่าทัพ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนได้ประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 4 แผ่นดิน ที่ได้สมโภชจากจังหวัดนครศรีธรรมราช มาประดิษฐาน ณ อาคารปัญญานันทานุสรณ์ ชั้นที่ 5

2.อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจาก 4 แผ่นดิน คือ อินเดีย ศรีลังกา พม่า ไทย ไปร่วมสมโภชน์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 วัด ได้แก่ วัดบ่อล้อ อ.เชียรใหญ่ วัดมะนาวหวาน อ.ช้างกลาง วัดพระพรหม อ.พระพรหม และวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง ซึ่งเป็นจังหวัดที่หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุได้ตั้งสัจจะอธิฐานไว้ว่า “ข้าพเจ้าจะยอมตายถวายชีวิตนี้แก่พระรัตนตรัย รับใช้พระศาสนาตลอดชีวิต”

3.ถวายธรรมาสน์ 106 ตัว แก่พระที่ผ่านการอบรมแสดงธรรมวันพระและงานศพ“เทศน์ก่อนสวด เทศน์ก่อนเผา” และ4.ถวายแท่นยืนบรรยายหรือโพเดี้ยม 106 ตัว แก่พระที่ผ่านการอบรมตามโครงการเปิดวัดวันอาทิตย์ใกล้ชิดพระศาสนา ร่วมสืบสานปณิธานหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

สอบถามเพิ่มเติม :
วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง นนทบุรี
https://www.facebook.com/PageWatchol/


• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• Alpha Waves Heal Damage In The Body, Brain Massage While You Sleep, Improve Your Memory

• บทสวดทิพย์มนต์ [ต้นฉบับ] โดย ท่านพ่อลี ธมฺมธโร วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

• บรรเลงเพลงดั่งดอกไม้บาน เพลงดั่งดอกไม้บาน 30 นาที ดนตรีเพื่อทำสมาธิ Blossom Flowers music

• งมงายตรงไหน ขึ้นอยู่กับว่าเรามีปัญญาหรือเปล่า?

• ...ความอยาก...

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย