ขอเชิญร่วมบุญหล่อพระทองคำพระพุทธญาณมงคลรัศมีโชติ ณ.สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี จ.เพชรบุรี 19-8-65

 socoman  

มูลนิธิเมืองธรรมพรหมรังสี สมเด็จพระพุฒาจารย์โต จะจัดพิธีหล่อพระทองคำ “พระพุทธญาณมงคลรัศมีโชติ” ขนาดหน้าตัก ๙ นิ้ว ขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี จังหวัดเพชรบุรี
จึงขอเรียนเชิญผู้ที่มีบุพกรรมวาสนาบารมีสัมพันธ์กับเหตุปัจจัยแห่งการสร้างพระครั้งนี้ ได้มีโอกาสร่วมมหาบุญมหากุศลมหาบารมีนี้
โดยท่านสามารถนำทองคำมาร่วมหล่อ หรือร่วมปัจจัยได้ทางบัญชีมูลนิธิเมืองธรรมพรหมรังสีฯ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 800-9-27291-6 ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยทุกประการ..
มูลนิธิเมืองธรรมพรหมรังสี สมเด็จพระพุฒาจารย์โต

ที่มา : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2209924802517579&id=609321582577917

4,118


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย