*ความคืบหน้า*การก่อสร้างพระอุโบสถกลางน้ำ ณ วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี

 yajai  

ความคืบหน้าการก่อสร้างพระอุโบสถกลางน้ำ ณ วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี
ทางวัดได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างพระอุโบสถตามรูปภาพค่ะ
* แต่ยังขาดทุนทรัพย์อีกเป็นจำนวนมาก*

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้จิตศรัทธาร่วมทำบุญสร้างพระอุโบสถกลางน้ำ ณ วัดพุทธปัญญา
ติดต่อได้ที่วัดทุกวัน หรือประสงค์บริจาคผ่านบัญชีโปรดสั่งจ่ายธนาคารกรุงไทย สาขา ย่อยกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อบัญชี กองทุนโรงบุญ วัดพุทธปัญญา (ออมทรัพย์) / เลขที่บัญชี 142-1-06047-7
ขอความกรุณาแฟกซ์สำเนาการบริจาคที่: 02-939-5377 เพื่อออกใบรับบริจาค

===== > สอบถามโทร : วัดพุทธปัญญา 02-526-4914 <=====

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะ
• เจดีย์ และสถูปสำคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• ๗๒.ปางโปรดสุภัททปริพาชก

• "ทานกับความตระหนี่" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• ปาฏิโมกข์
Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย