ร่วมสร้างกุฎิถวายหลวงปู่สนธิ์ อนาลโย วัดป่าเมตตาวนาราม เชียงราย

 nitinai    18 ก.ค. 2560


อัพเดชกุฎิหลวงปู่สนธิ์อนาลโยและพระเถระ
**เจ้าภาพซุ้มประตู7,500บาท(อนุโมทนาคุณธวัลย์รัตน์)
**เจ้าภาพซุ้มหน้าต่าง5,000บาท
***เจ้าภาพไฟฟ้า12,000บาท
***เจ้าภาพห้องสุขา25,000บาท
***************
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างกุฎิ84ปีพระเทพมงคลญาณหลวงปู่สนธิ์ และพระพุทธรูปมงคลญาณหน้าตัก3เมตรถวายหลวงปู่สนธิ์วัดป่าเมตตาวนาราม ห้วยไร่ อำเภอพานเชียงราย

*****************************
ตามที่ทางวัดป่าเมตตาวนาราม ห้วยไร่(ธ)คุณมติ ตั้งวานิชและครอบครัวสร้างกุฎิถวายหลวงปู่สนธิ์และพระเถระและคุณหมอถังและครอบครัวสร้างพระพุทธรูปนามว่า"พระมหาพุทธมงคลญาณศาสดา"เป็นพุทธบูชาและเพื่อถวายให้หลวงปู่สนธิ์ อนาลโยมีสุขภาพแข็งแรงหล่อด้วยปูนหน้าตัก3เมตรสามารถร่วมบุญใหญ่ในคราวเดียวกันได้
หรือ
1.เจ้าภาพปูน50สอบๆละ135บาท
2.เจ้าภาพหินทรายรถๆละ999บาท
3.เจ้าภาพเสาต้นละ1,999บาท
4.เจ้าภาพหลังคาตารางเมตรละ259บาทจำนวน80ตารางเมตร
5.เจ้าภาพกระเบื้องปูพื้นตารางเมตรละ200บาทจำนวน90ตารางเมตร
หรือสามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา
6.ช่อฟ้าและฉัตร(พี่ตุ๊กตาเปนเจ้าภาพ)

*****************************
สามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้
ธนาคารกรุงไทย สาขาพาน ชื่อพระนิตินัย อุดมกัน เลขที่ 522-0434-381
***************************

-สอบถามขอรับใบอนุโมทนาบัตรได้ที่
พอจ.ดร.นิตินัย(เจ้าอาวาส)091-451-9599หรือ098-310-8972 — กับ ชมภุ่ บ้านสวนชาย
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


• ธรรมให้รู้ : ตอนที่21 - เห็นทั้งสองฝั่ง โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

• "พ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียร" (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

• กลอนธรรมะ ทางเอก

• สตญฺจ คนฺโธ ปฏิวาตเมติ กลิ่นของสัตบุรุษ ย่อมทวนลมไปได้

• "เคารพนับถือแท้" (หลวงปู่เทสก์ เทสฺรํสี)

• การปฏิบัติธรรมไม่มีเสียเปล่า : หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย