กิจกรรมเด็ก อาทิตย์สุขสันต์ ณ บ้านอารีย์

 นานา    18 พ.ค. 2554

ขอเปิดพื้นที่สำหรับเด็กค่ะ
กิจกรรมอาทิตย์สุขสันต์ ณ บ้านอารีย์
เชิญน้องๆอายุ 4-10 ขวบเข้าร่วมกิจกรรมธรรมวัยใสใส
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.30-11.30 น.
สถานที่ ศาลาปันมี บ้านอารีย์
.....................................................................................
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศาสนาและคุณค่าวัฒนาธรรมไทยในวิถีพุทธ การกราบพระ ประเคนอาหารพระท่านอย่างถูกวิธี สนุกสนานมากสาระ
การร่วมฟังร่วมเล่านิทานชาดก เพื่อนำข้อคิดที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานการละเล่นเด็กไทย...
22 พฤษภานี้ พี่ๆจะชวนน้องฟังพาน้องเล่น ชาดกเรื่อง “พญาลิงผู้มีคุณธรรมของผู้นำ”
แล้วชวนกันเล่นรีรีข้าวสาร เพื่อบอกสอนลักษณะผู้นำและผู้ตามที่ดี

ตารางสาระแสนสนุก
9.30 น. ลงทะเบียน
ช่วงที่ 1. สวดมนต์ กราบพระอย่างถูกวิธี ทั้งท่าเทพธิดา และเทพบุต
แล้วบอกเล่าสอนน้องเรื่องศีล
ช่วงที่ 2. พี่เล่านิทานประกอบหน้ากาก เรื่อง “พญาลิงผู้มีคุณธรรมของ ผู้นำ”
(น้องคนไหนสมัครใจจะร่วม แสดงด้วย เตรียมร้องแบบลิงไว้เลยนะคะ)
ช่วงที่ 3 เล่นการละเล่นเด็กไทย รีรีข้าวสาร
ช่วงที่ 4. หลวงพ่อวิวัฒน์ ธมฺมวฑฺโฒ จากวัดโสมนัสฯแสดงธรรมะเบาๆแล้วนำเด็กสร้างความรู้สึกตัว
ช่วงที่ 5. น้องๆช่วยกัน ประเคนอาหาร และพี่ๆสอนให้น้องเห็นความแตกต่างระหว่างหญิงและชาย ในการถวายของ และรับของจากพระ
11.30 น. หลวงพ่อให้พร เสร็จแล้วเด็กวัดทุกคนร่วมทานอาหาร
เสร็จแล้วแสดงบทเป็นผู้ตามที่ดีด้วยการตามพ่อแม่กลับบ้านพร้อมความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจค่ะ

ระเบียบการ
1.สำรองชื่อน้องล่วงหน้าที่ ห้องสมุดธรรมะบ้านอารีย์ หรือโทรฯ 02 279 7838 / 02 619 7474 2.เตรียมอาหารถวายแด่หลวงพ่อวิวัฒน์ ควรให้น้องๆมีส่วนร่วมในการเตรียมอาหารถวายพระ
เพื่อปลูกฝังการเป็นผู้ให้ที่ปราณีตซึ่งจะนำมาซึ่งจิตที่ปราณีตต่อไป

พี่ๆจิตอาสาคอยน้องอยู่นะคะ แล้วเจอกันจ้า
  3,565 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย