ขอเชิญเป็นเจ้าภาพบูรณะศาลาสวดมนต์ วัดพระพุทธโคดมฯ

 ศิษย์วัดพระพุทธโคดมฯ  

ขออนุญาตพี่น้องญาติธรรม บอกบุญ

ขอเชิญชวนทำบุญซ่อมแซมบูรณะ ศาลาสวดมนต์
วัดพระพุทธโคดมฯ

ด้วยศาลาวัดพระพุทธโคดมฯ ได้ก่อสร้างมานาน และเป็นศาลาหลังแรกของวัด ซึ่งใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ มาโดยตลอด
เช่น งานบรรพชาสามเณรฯ - ทำวัตร - ปฏิบัติธรรม - ฉันภัตตาหาร ฯลฯ

วันนี้ ศาลาทรุดโทรมไปมาก จึงจะทำการบูรณะซ่อมแซม เพื่อประโยชน์แก่พระศาสนา ต่อไป
จึงขอเชิญชวน ญาติธรรมผู้ใจบุญร่วมบุญบูรณะศาลา ในครั้งนี้ด้วยกัน
ซึ่งกำหนดจะให้เสร็จก่อน #งานบรรพชาสามเณรทายาทธรรมสืบทอดพระศาสนา รุ่นที่ ๖ ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

สามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา
#ธนาคารออมสิน สาขาชุมแพ(ขอนแก่น)
ชื่อบัญชี กองทุนสร้างวัดพระพุทธโคดมบรมนาถ
เลขที่ 0 2 0 0 8 1 8 5 8 3 6 5

แจ้งการทำบุญ / ติดต่อขอรับใบอนุโมทนาบุญได้ทาง Inbox เฟสบุ๊ค วัดพระพุทธโคดมบรมนาถ
หรือโทร.088-2013956

ขออนุโมทนาบุญแด่ทุกท่านผู้ร่วมบุญและเป็นสายธารบอกบุญต่อไป โดยทั่วกัน


3,827


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย