ขอบอกบุญถวายเครื่องนุ่งห่มกันหนาวถวายพระภิกษุ จำนวน ๕๐ ชุด แก่พระสงฆ์สามเณร ในถิ่นทุรกันดาร

 watsongoei    31 ต.ค. 2560

เจริญพร สาธุชน
เรื่อง ขอบอกบุญถวายเครื่องนุ่งห่มกันหนาวถวายพระภิกษุ จำนวน ๕๐ ชุด แก่พระสงฆ์สามเณร ในถิ่นทุรกันดาร

ศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ในถิ่นทุรกันดาร ร่วมกับ วัดสองเปย ได้ตั้งกองบุญถวายเครื่องนุ่งห่มกันหนาว เป็นปีที่ ๖ โดยสำรวจจำนวนพระสงฆ์ สามเณร ที่สังกัดในถิ่นทุรกันดาร อำเภอบ้านโคก อำเภอฟากท่า อำเภอน้ำปาด อำเภอท่าปลา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพระสงฆ์สูงวัย และสามเณร ทั้งหมดจำนวน กว่า ๕๐รูป ซึ่งหน้าหนาวเป็นประจำทุกปี ศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ ฯ ร่วมกับวัดสองเปย ได้ตั้งกองบุญเพื่อการจัดถวาย เครื่องนุ่งห่มกันหนาวถวายพระสงฆ์สามเณร ปีนี้จึงได้ตั้งกองบุญเชิญชวนสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพเครื่องนุ่งห่มกันหนาว จำนวน ๕๐ ชุดดังนี้
ตั้งกองบุญ ๕๐กองบุญ เป็นเจ้าภาพกองบุญละ ๒,๙๙๙ บาท
ใน ๑ชุดประกอบด้วย
๑.อังสะใหมพรมกันหนาวแขนยาว ๑ ผืน
๒. อังสะใหมพรม๑ ผืน
๓. ผ้าห่มพระภิกษุสีน้ำตาลนาโน ๑ผืน
๔.ชุดสังฆทาน ยาแก้ใข้ ยาแก้แพ้ วิตามินซี และฟ้าทลายโจรแคปซูล ขิงผงชง(สูตรไม่มีน้ำตาล) ยาหม่องน้ำ ฯลฯ
๕.ถุงมือ ถุงเท้า ไหมพรม ๒ชุด
สอบถามการจองเป็นเจ้าภาพ และการร่วมบุญได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ในถิ่นทุรกันดาร /วัดสองเปย
โทร ๐๘๔๗๐๒๐๑๙๔ ใลน์ID Watsongpoei Email watsongpoei@gmail.com (สุภาพสตรีโปรดติดต่อในเวลากลางวัน)

ปิดกองบุญวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถวายวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
ขออนุโมทนา
เจ้าอาวาสวัดสองเปย / ประธานกรรมการศุนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ ในถิ่นทุรกันดารทุรกันดาร
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,755 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย